Nowy inwestor w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Spółka Ambro Logistic uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Podstrefa Przykona)

Ambro Logistic Sp. z o.o. jest firmą logistyczno-spedycyjną. Usługi transportowe Spółki obejmują całe terytorium Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Głównymi klientami są firmy meblarskie, producenci pianki poliuretanowej, butelek oraz okien.
Ambro Logistic planuje na terenie ŁSSE kontynuować dotychczasową działalności oraz poszerzyć ofertę o usługi magazynowania i przeładunku towarów. W tym celu planuje budowę hali magazynowej wraz z zapleczem biurowym, wykonanie placów manewrowych, dróg i parkingów. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Podstrefy Przykona ŁSSE (Województwo Wielkopolskie) wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3,7 mln zł. oraz zatrudnić co najmniej 5 nowych pracowników i utrzymać zatrudnienie na poziomie 16 osób do końca 2017 r.
Więcej informacji o spółce – www.ambro.pl
W 2012 roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali w sumie nakłady na poziomie 155,1 mln zł oraz utworzenie 685 miejsc pracy (294 nowych  i utrzymanie dotychczasowych 391).