Nasza najdroższa motoryzacja

BPO, motoryzacja, B+R – tu w ubiegłym roku prowadzono najwięcej inwestycji.
Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pod względem popularności sektorów, w których prowadzone są inwestycje przewodzi co prawda BPO (29 projektów za 32 mln euro, szansa na zatrudnienie 7 078 osób) ale biorąc pod uwagę wielkość nakładów i planowaną liczbę miejsc pracy, na czele jest jednak branża automotive. Sektor motoryzacyjny prowadzi obecnie 24 inwestycje o wartości 1,96 mld euro., z deklaracjami utworzenia 8 038 miejsc pracy). W inwestycyjnym rankingu kolejne miejsca zajmują sektory: B+R (15 projektów), maszynowy (11) oraz ICT (10).

W mijającym roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakończyła pozytywną decyzją inwestora 53 projekty o łącznej wartości 1 236,34 mln euro, które powinny stworzyć 9 996 nowych miejsc pracy. To wyniki bardzo podobne do tych z roku 2011.

Obecnie PAIiIZ pracuje nad 155 inwestycjami o łącznej wartości blisko 5 mld euro (28 715 miejsc pracy). W ostatnim czasie Agencja zamknęła kolejne 2 projekty i pozyskała 8 nowych inwestorów.

Wśród projektów zakończonych w 2012 r. dominują inwestorzy z USA (15 projektów), Japonii (7), Niemiec (6) i Wielkiej Brytanii (5). Najwięcej zakończonych inwestycji to projekty z obszaru BPO (19) i motoryzacji (17).

źródło: PAIiIZ

AUTOR:  WNP.PL (AG)