Najwięcej pracowników tymczasowych zatrudnionych w motoryzacji

Całkowite obroty agencji HR za II kwartał 2012 r. osiągnęły poziom 489 995 310 zł, co w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego daje wzrost o ponad 7%. Zestawiając te dane z I kwartałem roku nastąpił wzrost o 3,34%.

Tu zatrudnionych jest najwięcej pracowników tymczasowych. / źródło: Agencje należące do Polskiego Forum HR
Analiza danych Polskiego Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) z poprzednich lat wskazuje, że w II i III kwartale zwykle występuje wzrost obrotów. W Polsce praca tymczasowa to głównie stanowiska produkcyjne, a branże w których dominuje ta forma zatrudnienia, odznaczają się często sezonowością. Obroty z zakresu pracy tymczasowej w II kw. 2012 wyniosły 435 990 387 zł i w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o ponad 4%. Natomiast porównując wyniki do I kwartału 2012 widać wzrost obrotów na poziomie 2%. Nieduże wzrosty świadczą o tym, że również ta branża zaczyna odczuwać rosnący pesymizm polskich pracodawców. Polskie Forum HR przypomina sytuację z 2008 r. kiedy to właśnie praca tymczasowa i stagnacja na tym rynku była pierwszym sygnałem nadciągającego spowolnienia gospodarczego. Pracownicy tymczasowi są pierwszymi z którymi pracodawcy kończą współpracę w momencie osłabienia koniunktury.

Wśród agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR obroty z zakresu pracy tymczasowej generują 89% całkowitego obrotu. Dla polskiego rynku pracy tymczasowej wciąż charakterystyczna pozostaje znaczna przewaga stanowisk produkcyjnych, w II kw. 2012 r. 80% obrotów z zakresu pracy tymczasowej pochodziło z delegowania pracowników na stanowiska produkcyjne. W omawianym okresie, pracownicy tymczasowi wypracowali 20,5 mln godzin z czego 91% czasu pracy wypracowane zostało w oparciu o umowy o pracę. Z analiz Forum HR wynika, że wśród pracowników tymczasowych wciąż największą grupę stanowią osoby młode (do 26 roku życia): 47% w przeliczeniu na pełne etaty i wzrósł w porównaniu do ub. kwartału o ponad 5%. Odsetek osób zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi po 50 roku życia to nieco ponad 8%.

W II kw. 2012 udział kobiet w ogólnej liczbie pracowników tymczasowych ciągle rośnie i jest wyższy niż udział mężczyzn (51%/49%).

Największe obroty, a co za tym idzie największa liczba pracowników tymczasowych była zatrudniona w branży motoryzacyjnej (18%), przemyśle maszynowym (12%) i branży spożywczej (ponad 9 %).

Liczba pracodawców korzystających z usług agencji nieznacznie wzrosła w II kw. 2012. Było ich ponad 3 tys.. W porównaniu z sytuacją sprzed roku liczba ta wzrosła o 3,68%.

wnp.pl, AUTOR:  POLSKIE FORUM HR