Motoryzacja "najmocniejsza" na liście inwestycji

Od początku roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych z sukcesem zakończyła siedem projektów o łącznej wartości 320,64 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć 653 nowych miejsc pracy.

Ogólnie, na liście PAIiIZ znajdują się 163 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3 153 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć 31 309 nowych miejsc pracy. Jest to o siedem projektów więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Warto zauważyć, że pod względem wartości projektów, wyraźnie przoduje branża motoryzacyjna, w której inwestycje szacuje się na 1 345,25 mln euro. Również, jeśli idzie o planowaną liczbę miejsc pracy, sektor automotive planuje ich najwięcej – 9 029.
Najwięcej jest projektów amerykańskich, niemieckich i japońskich. Z USA pochodzi 47 inwestycji o łącznej wartości 926,15 mln euro (7 366 planowanych nowych miejsc pracy). Z Niemiec pochodzi 29 (za 592,85 mln euro, 6 707 miejsc pracy). Inwestorzy japońscy wdrożyli 11 projektów (107,8 mln euro, 2 130 nowych miejsc pracy). Potem są inwestycje z Wielkiej Brytanii (10) oraz Francji (9).

Najpopularniejszym sektorem jest BPO (38 projektów za 30,05 mln euro; 8 130 planowanych miejsc pracy). Z sektora motoryzacyjnego pochodzą 34 projekty, a kolejne miejsca zajmują: sektor badawczo – rozwojowy (14 projektów) oraz branża lotnicza (10).

Autor:  wnp.pl (AG)
źródło: PAIiIZ