IATF 16949 Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA)

To jednodniowe szkolenie przedstawia przegląd metodologii opracowywania analizy FMEA projektów i procesów, zgodnych z metodami określonymi w instrukcji analizy przyczyn i skutków wad (Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad, wydanie czwarte); przedstawiając szczegółowo kluczowe etapy identyfikacji i ograniczania ryzyka związanego z produktem i procesem.

Kto jest adresatem szkolenia:

Osoby uczestniczące w rozwoju produktu i procesu jak członek lub kierownik zespołu, audytorzy normy IATF 16949, osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat FMEA i osoby uczestniczące we wdrożeniach normy IATF 16949.

Czego się nauczę?

Uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą:

 • Identyfikację czynności podczas opracowywania FMEA
 • Identyfikację przyczyn wad i stosowania rankingów ryzyka z wykorzystaniem tabel rankingowych stopnia, częstotliwości występowania i identyfikacji określonych w instrukcji analizy potencjalnych przyczyn i skutków wad
 • Przypisywanie wartości liczbowych priorytetu ryzyka (RPN) do każdej stwierdzonej przyczyny wady
 • Określanie czynności mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie wysokich wartości RPN

Uczestnicy zdobędą umiejętności umożliwiające:

 • Bycie produktywnym członkiem zespołu projektującego produkt lub proces
 • Stosowanie czynności prowadzących do skutecznej analizy FMEA

Jak skorzystam?

Szkolenie pomaga:

 • Zrozumieć różne rodzaje FMEA, projektowania, procesu i maszyn
 • Zrozumieć, jak identyfikujemy przyczyny wad
 • Zrozumieć, jak oceniać i klasyfikować ryzyko związane z projektowaniem produktu i procesu z wykorzystaniem rankingu stopnia, częstotliwości i wykrywania
 • Zrozumieć wyzwania związane z projektowaniem produktu i procesu 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenie

Terminy:

2019-10-02

2019-12-04

Zarejestruj się