Motocykle KTM 1290 SUPER ADVENTURE

Przedsiębiorca KTM Central East Europe s.r.o., z siedzibą w Bratysławie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach KTM 1290 SUPER ADVENTURE, rok modelowy 2015-2016, wyprodukowanych w Austrii, może dochodzić do wycieków paliwa w okolicy kanapy przy dolnym kołku gwintowanym osłony zbiornika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 47 motocykli.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele motocykli zostali poinformowani pisemnie i poproszeni o  kontakt z autoryzowanym sprzedawcą w celu nieodpłatnej wymiany potencjalnie wadliwych zbiorników paliwa.

Informacji związanych z kampanią serwisową udzielają autoryzowani dealerzy na terenie całego kraju, lista znajduje się na stronach internetowych www.ktm.com.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Źródło: www.uokik.gov.pl