Minister Gospodarki o wsparciu dla załogi Fiata

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów 11 grudnia wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński przedstawił wspólne rekomendacje MG i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące sytuacji w spółce Fiat Auto Poland w Tychach – poinformował resort gospodarki w komunikacie.
Wśród wspólnych propozycji resortów gospodarki i pracy znalazło się m.in. uruchomienie rezerwy MPiPS na aktywne formy zatrudnienia w wysokości do 50 mln zł oraz ułatwienia dla wprowadzenia elastycznego czasu pracy w branży motoryzacyjnej. Planowane jest również udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom zakładu produkcyjnego FAP w Tychach w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia, w ramach opracowywanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i samorząd lokalny, programu pomocowego.
Wicepremier Janusz Piechociński zadeklarował dalszą walkę o utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy w fabryce Fiata w Tychach. Poinformował, że trwają rozmowy dotyczące liczby zwalnianych pracowników.

Zapowiedział, że planowane jest także przeprowadzenie rozmów z Volkswagenem i Skodą o potencjalnym zatrudnieniu polskich pracowników w Republice Czeskiej. W sprawie sytuacji polskiego sektora motoryzacyjnego odbędzie się również spotkanie w Ministerstwie Gospodarki z przedstawicielami pracodawców.

Resort Gospodarki podkreśla, że ważne jest również dalsze wspieranie inwestycji w sektorze motoryzacyjnym. Instrumentem przyciągania nowych projektów będzie wydłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Planuje się zwiększenie wysokości wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych m.in. w sektorze motoryzacyjnym.

Warto dodać, że Janusz Piechociński w publicznej wypowiedzi dla mediów stwierdził jednak we wtorek, że rząd nie rekomenduje przyjęcia zaproponowanego niedawno przez Związek Dealerów Samochodów programu dopłat do zakupu nowych aut.

Wbrew zapowiedziom i oczekiwaniom, rząd jako całość nie wypracował jednak we wtorek żadnego stanowiska w sprawie pomocy dla zwalnianej załogi Fiata w Tychach i w kwestii dotyczącej przeciwdziałaniu bezrobociu w polskim przemyśle motoryzacyjnym. W oficjalnym komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów na ten temat nie znalazło się ani jedno słowo.

PJ

IBRM Samar