Marka Volkswagen zwiększa obroty i zysk


→ wzrost obrotu w pierwszym kwartale o 7,1 procent do 21,5
miliarda euro w porównaniu z poprzednim rokiem
→ wynik operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi rośnie o
4,8 procent do 921 milionów euro
→ marka Volkswagen potwierdza prognozę zakładającą na ten
rok operacyjną stopę zwrotu na poziomie 4 do 5 procent
→ Prezes Zarządu ds. Finansowych, dr Arno Antlitz: „Naszą ofertę
wzbogacają nowe SUV-y. Nacisk na efektywność i utrzymanie
dyscypliny kosztów przynosi efekty. Jednocześnie marka
mocno inwestuje w technologie przyszłości”.

Poznań – Marka Volkswagen Samochody Osobowe w pierwszym kwartale
bieżącego roku odnotowała dobre wyniki mimo trudnej sytuacji rynkowej.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku dostawy dla klientów wprawdzie
nieco zmalały, główna marka koncernu Volkswagen zwiększyła jednak
obroty i wynik operacyjny. Dzięki jeszcze lepszej ofercie obroty marki
Volkswagen wzrosły o 7,1 procent do 21,5 miliarda euro. Wynik
operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi po trzech miesiącach roku
zamknął się kwotą 921 milionów euro, czyli był o 4,8 procent wyższy niż w
tym samym czasie w zeszłym roku. Także w tym wypadku powodem były
bogatsza oferta oraz dobra sytuacja w zakresie kosztów produkcji i
kosztów stałych. Operacyjna stopa zwrotu wyniosła w pierwszym
kwartale 4,3 procent i utrzymała się mniej więcej na poziomie z ubiegłego
roku. Z tytułu ryzyka prawnego wyniknęły w omawianym okresie wydatki
nadzwyczajne związane ze sprawą diesli, których wysokość wyniosła 0,4
miliarda euro.

„Marka Volkswagen weszła w nowy rok w dobrej kondycji. Dane z trzech
pierwszych miesięcy pokazują, że nasz konsekwentny nacisk na wzrost
efektywności i produktywności w przedsiębiorstwie jest słuszny i przynosi
efekty. Musimy nadal podążać obraną drogą zachowując ścisłą dyscyplinę,
aby zapewnić Volkswagenowi dalszy stały wzrost rentowności.
Jednocześnie mocno inwestujemy w technologie przyszłości, takie jak
platforma MEB czy cyfryzacja naszych produktów oraz realizujemy
ofensywę w dziedzinie nowych produktów” – powiedział Członek Zarządu
ds. Finansowych dr Arno Antliz.

W pierwszym kwartale marka Volkswagen zwiększyła swój udział w rynku. Mimo to, z powodu niekorzystnej sytuacji rynkowej, dostawy dla klientów zmniejszyły się o 4,5 procent do 1.456.400 egzemplarzy. W bieżącym roku marka będzie kontynuować ofensywę produktową i wzbogaci swoją ofertę przede wszystkim o modele typu SUV, np. o nowego T-Crossa. We wszystkich segmentach rynku auta tego typu cieszą się w wielu regionach
świata niezmiennie wielką popularnością.

Pod względem kosztów stałych marka Volkswagen uzyskała w pierwszym
kwartale wynik o około 200 milionów euro lepszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Było to głównie efektem konsekwentnej realizacji działań zawartych w „Pakcie dla Przyszłości”. „W dalszej części roku niezbędne będą jednak dalsze wysiłki mające na celu zneutralizowanie zagrożeń występujących na wielu rynkach” – stwierdził Antliz.

Ponadto marka Volkswagen pracuje nad zwiększeniem efektywności
swoich zakładów na całym świecie. Do 2025 roku zamierza zwiększyć ją o
30 procent. Oprócz dyscypliny inwestycyjnej oraz maksymalnego
wykorzystania możliwości produkcyjnych Volkswagen spodziewa się w
przyszłości znacznych korzyści wynikających z zastosowania w swoich
fabrykach nowych technologii, np. Volkswagen Industrial Cloud.

Operacyjny cash flow netto, przed obciążeniami wynikającymi ze sprawy
diesli, wyniósł w pierwszych trzech miesiącach roku 0,6 miliarda euro.

Potwierdzenie prognozy w zakresie obrotu i zysku
Marka Volkswagen nadal zakłada, iż w bieżącym roku rozrachunkowym
osiągnie wynik operacyjny oscylujący między 4 a 5 procent. Marka nie
spodziewa się w bieżącym roku znacznych skutków finansowych
wynikających z drugiego etapu wdrażania cyklu homologacyjnego WLTP.
Prezes Zarządu marki Volkswagen wyznaczył cel zakładający osiągnięcie do 2022 roku zysku wynoszącego co najmniej 6 procent – po to, by
przedsiębiorstwo mogło z własnych środków pokrywać wszelkie niezbędne
inwestycje w elektromobilność i cyfryzację oraz by mogło uczestniczyć w
transformacji przemysłowej.