KSSE planuje w 2017 roku przyciągnąć inwestycje warte ponad miliard złotych

Nawet 25 nowych projektów o wartości przekraczającej miliard złotych, związanych z utworzeniem ponad tysiąca nowych miejsc pracy – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) ogłosiła swoje plany na 2017 rok i poinformowała, że pozyskała już pierwszych czterech inwestorów. Zarząd Strefy planuje też kontynuację działań ułatwiających dopasowanie kompetencji absolwentów szkół do potrzeb inwestorów.

Oczekiwane w 2017 roku wartości deklarowanych nakładów inwestycyjnych i liczby miejsc pracy są porównywalne do naszych zapowiedzi sprzed dwunastu miesięcy, dotyczących 2016 roku. Działamy w przestrzeni biznesowej, w której na podejmowane decyzje wpływ ma bardzo wiele czynników, dlatego do wszelkich szacunków podchodzimy zawsze z pewną dozą ostrożności. Jednak wierzę, iż w grudniu ponownie zostaniemy pozytywnie zaskoczeni, tak jak miało to miejsce w roku jubileuszowym, który zamknęliśmy ze znacznie lepszym niż pierwotnie zakładanym wynikiem, trzecim najlepszym w naszej historii – mówi Piotr Wojaczek, prezes KSSE S.A. – Chcemy kontynuować działalność związaną z dopasowywaniem kompetencji przyszłych pracowników do wymagań rynku. Wyzwaniami na najbliższe miesiące będą dla nas także działania podejmowane we współpracy z samorządami gmin, w których położone są nowo włączone do strefy tereny inwestycyjne – dodaje Piotr Wojaczek.

Dokonano rozstrzygnięcia pierwszych w 2017 roku postępowań, w ramach których wyłoniono podmioty, które otrzymały zezwolenie na działanie w Katowickiej SSE, a w najbliższych tygodniach oczekiwane jest rozstrzygnięcie kolejnych pięciu postępowań. Nowymi inwestorami, którzy deklarują nakłady o łącznej wartości ponad 90 milionów złotych, zostały Bito Technika Magazynowa, Pomarez oraz dwie firmy z sektora MŚP – PMS4i i Promatek Media Julia Pogorzelska.

Bito Technika Magazynowa, nabyła działkę o powierzchni ponad 5,9ha w Ujeździe (woj. opolskie), na której zrealizuje projekt inwestycyjny o wartości 47 mln złotych, związany z utworzeniem co najmniej 14 nowych miejsc pracy. Niemiecka firma jest producentem regałów, podestów i systemów wewnątrzzakładowych, a także dostarcza usługi w zakresie planowania, realizacji i organizacji kompleksowych projektów systemów magazynowych, w wykorzystywanych m.in. w centrach logistycznych.

Pomarez, zakupił działkę o powierzchni ponad 2,2ha w Bytomiu. Belgijska firma z branży metalowej zrealizuje projekt inwestycyjny o wartości 39 mln złotych, związany z utworzeniem co najmniej ośmiu nowych miejsc pracy. Przedmiotem działalności bytomskiego zakładu będzie produkcja drzwi i okien z metalu, a także konstrukcji i części metalowych.

W Częstochowie, reprezentująca branżę tworzyw sztucznych polska firma PMS4i, zakupiła w obszarze inwestycyjnym Skorki działkę o powierzchni ponad 0,5ha. Nowy inwestor będzie realizował projekt o wartości ponad 3,7 mln złotych, związany z utworzeniem co najmniej czterech nowych miejsc pracy. PMS4i specjalizuje się w usługach wtrysku tworzyw sztucznych, świadcząc usługi dla firm z branży dom i ogród, AGD i motoryzacyjnej.

Inwestycję w Częstochowa realizować będzie firma Promatek Media Julia Pogorzelska, która również zakupiła działkę, o powierzchni ponad 0,5ha, w obszarze inwestycyjnym Skorki. Producent książek, gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci zrealizuje projekt o wartości 2,5 mln złotych, związany z utworzeniem siedmiu nowych miejsc pracy.

W 2017 roku zarząd KSSE S.A. będzie również realizował działania będące następstwem włączenia do obszaru Strefy pod koniec 2016 roku nowych terenów inwestycyjnych. W wyniku zmiany granic KSSE powiększyła się łącznie o 269 hektarów. Powiększenie objęło 241 hektarów gruntów publicznych, położonych w 13 miejscowościach tj. w Krzepicach, Lędzinach, Ogrodzieńcu i Woźnikach, na których katowicka strefa nie była dotąd obecna, a także w Bielsku-Białej, Godowie, Jastrzębiu-Zdroju, Oleśnie, Radziechowach-Wieprzu, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Woźnikach, Zabrzu i Zawierciu, gdzie powiększone zostały istniejące tam obszary przemysłowe katowickiej strefy.

Staraniem samorządów, nierzadko przy naszym wsparciu, objęte statusem SSE grunty publiczne są wyposażane w niezbędną infrastrukturę i drogi dojazdowe, a także dzielone na działki o zróżnicowanym areale. Takie działania, wymagające czasu i nakładów finansowych, będziemy realizować również w tym roku, w szczególności właśnie na nowo włączonych terenach. Wierzymy, że te działania przyspieszą ich przemianę w tętniące inwestycjami parki przemysłowe  – mówi Piotr Wojaczek.

Pozostałe nowo włączone tereny (łącznie niemal 28ha) to grunty będące własnością Skarbu Państwa, a użytkowane przez działających na nich przedsiębiorców. Ich włączenia dokonano z uwagi na projekty inwestycyjne planowane przez firmy prowadzące już na tych terenach działalność. Chodzi o tereny w Bytomiu (użytkowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. – spółkę grupy Kopex, a także firmę Conbelts S.A.) oraz w Węgierskiej Górce (Metalpol). Z kolei w Katowicach, na gruntach będących własnością Skarbu Państwa oraz spółki Echo 135 która użytkuje teren, inwestycję planuje amerykański Rockwell Automation, będący dostawcą rozwiązań dla przemysłu w zakresie techniki napędowej, sterowania i oprogramowania. W Katowicach działa obecnie Globalne Centrum Finansowe spółki. Wszyscy wymienieni inwestorzy będą wkrótce przystępować do rokowań z KSSE S.A., mających na celu ustalenie szczegółowych danych dotyczących planowanych projektów i wydanie zezwoleń na działalność strefową.

Plany Katowickiej SSE S.A. na 2017 rok obejmują także udział w projektach i wydarzeniach dedykowanych szkolnictwu zawodowemu i zagadnieniom związanym z tzw. „przemysłem 4.0”, określeniem odnoszącym się do czwartej rewolucji przemysłowej, którą definiuje jednoczesne wykorzystanie w procesie produkcji najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych takich jak systemy cyber-fizyczne, internet rzeczy i przetwarzanie danych w chmurze.

Na tym polu Katowicka SSE S.A. m.in. kontynuuje współpracę z Politechniką Śląską. Po uruchomieniu na Wydziale Mechanicznym Technologicznym studiów dualnych, na których naukę rozpoczęło 30 studentów, kolejną wspólną inicjatywą obu instytucji będzie otwarcie laboratorium, w którym prezentowane będą bazowe technologie przemysłu 4.0. Jego inauguracja nastąpi podczas marcowej konferencji „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”, dedykowanej problematyce współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami.

Źródło: KSSE