Kara dla producenta ciągników. Za niedopełnienie obowiązków

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła jednogłośnie karę 100 tysięcy złotych na spółkę Ursus SA za naruszenie obowiązku informacyjnego, wynikającego z ustawy o ofercie publicznej – poinformowała Komisja w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu. Chodzi o negocjacje, prowadzące do zawarcia umowy w 2013 roku z etiopską spółką.

Zdaniem KNF notowana na warszawskiej giełdzie spółka Ursus SA nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w ustawie o ofercie, ponieważ, jak głosi komunikat, „nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej w przedmiocie negocjacji, które rozpoczęły się w dniu 18 września 2013 roku i doprowadziły do zawarcia umowy, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 24/2013 z dnia 24 września 2013 roku” (chodzi o kontrakt z etiopską spółką METEC na dostawę ciągników, wyposażenie centrów serwisowych w Etiopii oraz dostawę części zamiennych – red.).

KNF wyjaśnia dalej, że „ukaranie nastąpiło w związku brakiem przekazania informacji o podjęciu negocjacji z innym podmiotem, a więc o zdarzeniu, z którym styka się większość emitentów w swojej praktyce biznesowej”.

KNF wyjaśnia

„Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również podjęcie negocjacji zmierzających do jej zawarcia może stanowić informację poufną. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to informacje o każdym z tych etapów oraz o całym procesie mogą być uznane za informacje o charakterze precyzyjnym” – głosi komunikat KNF.

Zdaniem komisji, jeśli informacja ta ma charakter cenotwórczy, „wówczas należy dokonać kwalifikacji takiej informacji o podjęciu negocjacji jako informacji poufnej”.

„Zatem w przypadku podjęcia negocjacji, emitent jako dysponent informacji winien przeprowadzić jej ocenę co do precyzyjności i cenotwórczości. Jeśli zaś informacja taka zostanie uznana za poufną, wówczas powinna zostać podana do publicznej wiadomości, niezależnie od tego, że za odrębną informację poufną uznana zostanie sama informacja dotycząca umowy zawartej w wyniku tych negocjacji” – czytamy w komunikacie KNF.

Źródło: www.tvn24bis.pl