Kolizja z obcokrajowcem: jak uzyskać odszkodowanie?

Po polskich drogach porusza się coraz więcej obcokrajowców, wzrasta zatem prawdopodobieństwo kolizji z kierowcą z zagranicy. Jak należy zachować się w takim przypadku, by nie mieć problemów z otrzymaniem odszkodowania?

Nasz kraj staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają zarówno w celach turystycznych, jak i zarobkowych. Z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika, że w latach 2008-2014 polscy zmotoryzowani mieli 80 000 kolizji i wypadków z obcokrajowcami, głównie Niemcami, Litwinami, Czechami oraz Słowakami.

wp.pl,

więcej>>http://moto.wp.pl/kat,55194,title,Kolizja-z-obcokrajowcem-jak-uzyskac odszkodowanie,wid,18388490,wiadomosc.html