IATF 16949:2016 szkolenie Zmiany

21-22.05.2018 Warszawa

Przedmiotem szkolenia jest poznanie standardu IATF 16949:2016, struktury podręcznika oraz głównych zmian w stosunku do ISO/TS 16949:2009.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu klienci są bardziej wymagający, a konkurencja jest o wiele silniejsza. Zapewnienie produktów i usług najwyższej jakości jest ważniejsze niż kiedykolwiek dla przetrwania na rynku i osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Posiadanie Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym uznawanego w skali międzynarodowej pozwoli poprawić wydajność organizacji, zwiększyć zadowolenie klientów i zyskać przewagę konkurencyjną.

Kurs ten pomoże Państwu określić kluczowe wymogi i strukturę skutecznego SZJ w przemyśle motoryzacyjnym, a także pomoże określić jego znaczenie dla organizacji. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo dogłębną wiedzę na temat historii i rozwoju normy IATF 16949:2016, kluczowych terminów i definicji .

Nauczą się Państwo interpretować kluczowe pojęcia i zasady dotyczące normy.

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Szkolenie będzie miało charakter aktywny:

 • wykład oraz prezentacja
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów, dyskusja)
 • studium przypadku – analiza rzeczywistych problemów

Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm z branży motoryzacyjnej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają główne zmiany w wymaganiach nowego standardu w branży motoryzacyjnej IATF 16949 edycja 2016. Każdy zaangażowany w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzorowanie lub przeprowadzanie auditów w zakresie systemu zarządzania IATF 16949:2016.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • Osoby z wszystkich działów firmy
 • Kierownictwo firmy
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych

Nasze wyjątkowe przyspieszone podejście usprawnia proces uczenia się, przyczynia się do lepszego przyswajania wiedzy oraz do zdobycia umiejętności natychmiastowego korzystania z nabytej wiedzy. Kurs ten obejmuje zajęcia praktyczne i dyskusje grupowe.

Czego się nauczę?

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie określić:

 • dlaczego opracowano normę dotyczącą przemysłu motoryzacyjnego
 • historię IATF 16949:2016, rolę IATF oraz normy wspierające program
 • terminy i definicje dotyczące ISO 9000:2015 i IATF 16949:2016
 • wymogi dotyczące ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016.

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznam

 • Wprowadzenie do nowelizacji, informacje ogólne o nowym standardzie
 • Standard IATF 16949:2016- strukturę podręcznika
 • Standard IATF 16949:2016- nowe wymagania
 • Standard IATF 16949:2016 główne zmiany w stosunku do ISO/TS 16949:2009

Jak skorzystam?

Kurs ten pomoże Państwu:

 • określić kluczowe wymogi i korzyści związane z normą IATF 16949:2016
 • zapewnić, aby Państwa Systemy Zarządzania Jakością zostały włączone w Państwa systemy zarządzania działalnością organizacji
 • funkcjonować w wymagającym sektorze dzięki zrozumieniu wymogów związanych z branżą i przekazywaniu ich.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

 

Cena – 1390 zł +vat