Usługi dedykowane Lloyd’s Register

Lloyd’s Register to nie tylko certyfikacja i szkolenia. Dowiedz się więcej o tym jak Lloyd’s Register może pomóc Ci zapewnić, że Twoja organizacja spełnia i będzie spełniać oczekiwania klientów, właścicieli i rynku oraz sektora.

W ramach naszych kompetencji realizujemy na całym świecie, a teraz też w Polsce, dedykowane audyty, inspekcje i programy warsztatowe, są to m.in.

Analiza luk – nasz specjalista sprawdzi Waszą organizację lub dokona audytu wstępnego wg wymagań klienta przedstawiając gdzie Państwa organizacja posiada najsłab­sze punkty. Będziemy też sugerować możliwości poprawy i dzielić się najlepszymi praktykami.

Audytowanie i inspekcje u dostawców – sprawdzamy dowolnego do­stawcę z Polski lub wykorzystując naszą międzynarodową sieć audytorów w dowolnym miejscu na świecie. Kryteria­mi audytu lub inspekcji mogą być wymagania ISO, IATF, VDA, AIAG lub dowolne wymagania klienta, sektora lub branży. Po audycie klient otrzymuje pełen raport na temat spełnienia kryteriów audytu przez dostawcę oraz naszą obiektywną rekomendację.

Program szkolenia dostawców – zorganizujemy dedy­kowane, praktyczne szkolenia dla Waszych dostawców w zakresie spełnienia Waszych oczekiwań zgodnie z norma­mi, dobrymi praktykami lub Waszymi wymaganiami wobec dostawców.

Programy szkolenia osób zajmujących się doborem i oceną dostawców – przygotujemy Waszych pracowników do tego jak obiektywnie i skutecznie dobierać, weryfikować i oceniać dostawców.

 

O Lloyd’s Register:

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1760 roku jako morskie towarzystwo klasyfikacyjne. Dzisiaj jeste­śmy jednym z największych na świecie dostawców profesjonalnych usług inżynieryjnych i technolo­gicznych, podnoszących bezpieczeństwo i zwięk­szających wydajność kluczowej infrastruktury dla klientów z ponad 75 państw z całego świata. Osią­gane zyski zasilają konto fundacji Lloyd’s Register Foundation, charytatywnej organizacji wspierającej badania naukowe i inżynieryjne, edukację oraz inicjatywy publiczne mające na celu wzbudzenie zainteresowania i zaangażowania w nasze przed­sięwzięcia. Wszystko to pomaga osiągnąć cel, który przyświeca nam każdego dnia: Wspólna praca dla bezpieczniejszego świata.

 

Nasi inżynierowie i eksperci techniczni poświęcają swój czas na zapewnianie bezpieczeństwa. Oznacza to konieczność stosowania nowych technologii i głęboko zakorzenione pragnienie osiągania lepszych wyników. Z tego powodu analizujemy potrzeby naszych klientów bardzo starannie i ze zrozumie­niem, a następnie wykorzystujemy naszą wiedzę i ponad 250-letnie doświadczenie do opracowywa­nia właściwych rozwiązań dla każdego.

 

Dowiedz się więcej:

www.lrqa.pl/bis lrqa@lrqa.pl

http://www.lrqa.pl/normy-i-standardy/iatf16949/

+48 58 555 75 03 +48 58 555 75 00