IATF 16949 – PPAP – proces zatwierdzania elementu produkcyjnego

To jednodniowe szkolenie przedstawia przegląd procesu zatwierdzania części produkcyjnej (PPAP) oraz ogólne wymagania procesu PPAP dotyczące części produkcyjnych, określone w instrukcji zatwierdzania części produkcyjnych.

Kto jest adresatem szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za przedkładanie części klientom celem uzyskania zatwierdzenia produkcyjnego oraz osoby uczestniczące w procesie zaawansowanego planowania jakości produktu (APQP).

Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów.

Czego się nauczę?

Uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą:

 • Identyfikację wymagań PPAP dotyczących przedkładania części, w tym wymagań specyficznych dla klienta
 • Stwierdzić, kiedy wymagane jest powiadamianie klienta i przedkładanie części
 • Wyjaśnić przedkładanie dowodów i poziomy dowodów wymagane dla poszczególnych elementów
 • Określić zachowywane, dokumentowane informacje (dokumentację) i okres ich przechowywania

Uczestnicy zdobędą umiejętności umożliwiające:

 • Określenie i uzgodnienie wraz z klientem powiadomień PPAP i wymagań dotyczących przedkładania części 
 • Przygotowanie i przedłożenie PPAP w celu spełnienia wymagań specyficznych dla klienta
 • Zweryfikowanie przedłożenia PPAP w celu spełnienia wszystkich wymagań procesu PPAP

Jak skorzystam?

Szkolenie pomaga:

 • Zrozumieć cel procesu zatwierdzania produkcyjnej części (PPAP)
 • Zrozumieć, kiedy wymagane jest powiadamianie klienta i przedkładanie części
 • Zrozumieć wymagania procesu PPAP i poziomy przedkładanych dowodów (1-5)
 • Zrozumieć status złożonych części ze strony klienta    

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Terminy:

2019-10-01

2019-12-03

Zarejestruj się