SZKOLENIE: Likwidacja szkód komunikacyjnych 19.04.2017 r. Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Źródła regulacji i ich ranga: ustawy, orzeczenia sądów, decyzje UOKiK, wytyczne KNF.
2.    Likwidacja szkód z OC sprawcy – zasada pełnego odszkodowania.
3.    Procedura zgłaszania szkody z OC – skutki naruszenia wymogów formalnych.
4.    Szkoda całkowita (OC).
5.    Kalkulacja szkody z OC – dobór części zamiennych:
a.    nowe czy używane,
b.    oryginalne czy zamienniki,
c.     z fakturą czy bez.
6.    Ubytek wartości handlowej pojazdu (OC).
7.    Samochód zastępczy na czas naprawy (OC).
8.    Bezpośrednia likwidacja szkody (BLS).
9.    Likwidacja szkód z polisy AC – swoboda umów.
10.   Charakterystyka Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC.
11.    Procedura zgłaszania szkody z AC – skutki naruszenia wymogów formalnych.
12.    Szkoda całkowita (AC).
13.    Kalkulacja szkody z AC – amortyzacja, potrącenia, udziały własne, dobór części.
14.    Samochód zastępczy na czas naprawy (AC).
15.    Pełnomocnictwo dla warsztatu.
16.    Cesja odszkodowania na warsztat.
17.    Dokumenty i procedury pomocne dla warsztatu przy likwidacji szkody.
18.    Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
19.    Spór z ubezpieczycielem – mediacja z udziałem Rzecznika Finansowego.
20.    Spór sądowy z ubezpieczycielem – typowe problemy.
21.    Wybór orzecznictwa sądów w sprawach ubezpieczeniowych.
22.    Odpowiedzialność warsztatu za jakość usługi naprawy i wady części zamiennych – rękojmia i gwarancja oraz szczególne uprawnienia konsumenckie.

DATA SZKOLENIA: 19.04.2017 r. (środa)

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Mec. Olgierd Porębski

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

CENA:

I OSOBA 590 PLN (członek PIM); II OSOBA 540,00 PLN

I OSOBA 740,00 PLN (rynek serwisowy); II OSOBA 690,00 PLN

 

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, materiały, lunch, przerwy kawowe

Cena nie zawiera: noclegu, opłaty parkingowej, dojazdu.

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT: Ewa Rosik 22 845 01 40, 606 332 653