Faurecia i Mitsubishi – umowa o współpracy

Faurecia i Mitsubishi Chemical podpisują umowę o współpracy  w celu wspólnego opracowania i produkcji biotworzyw na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego
Faurecia prowadziła badania nad biotworzywami pozyskiwanymi z materiałów w 100% naturalnych od roku 2006 (Projekt BioMat), a obecnie podpisała  umowę branżową na wyłączność o współpracy z Mitsubishi Chemical Corporation mającą na celu wspólne opracowania biotworzyw do produkcji masowej, które będą wykorzystywane we wnętrzach samochodowych. Faurecia planuje opracowanie szerokiego asortymentu biotworzyw, dla których okres dobrej koniunktury prognozowany jest na lata 2015-2020.
Ograniczenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z obniżeniem wagi pojazdów oraz przepisy zmierzające do zwiększenia możliwości recyclingu materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym (85% w Europie do roku 2015) wymagają zwiększonego stosowania surowców z zasobów naturalnych, które ostatecznie zastąpią tworzywa sztuczne oparte na ropie naftowej. Inicjatywa ta ma również na celu zapewnienie korzystnego wpływu stosowanych materiałów  na czas życia produktów (od pierwotnej ekstrakcji do końca okresu życia).
Zasadniczo, celem wspólnego programu Faurecii i Mitsubishi Chemical jest opracowanie polimeru, który mógłby być stosowany do produkcji masowej  części wnętrz pojazdów.  Wspólne prace nad jego opracowaniem rozpoczną się od modyfikacji opatentowanego przez Mitsubishi Chemical pochodzącego z biotworzywa polibursztynianu butylenowego (PBS) i mają one na celu produkcję w 100% z zasobów biologicznych. BioAmber będzie dostawcą kwasu bursztynowego pochodzenia organicznego dla spółki. Zgodnie z warunkami umowy, Faurecia będzie posiadała prawo wyłączności do zastosowań motoryzacyjnych określonych polimerów, które zostaną wspólnie opracowane w ramach projektu. Projekt opiera się na kilkunastoletnich pracach rozwojowych prowadzonych wspólnie z BioAmber, wiodącym specjalistą w dziedzinie technologii kwasu bursztynowego pochodzenia organicznego.
Nicholas Pechnyk, Wiceprezes Faurecia Interior Systems ds. Technicznych, wyjaśnia: „Ta strategiczna umowa z Mitsubishi Chemical sprawi,  że Faurecia stanie się pierwszym dostawcą wyposażenia samochodowego do produkcji masowej w oparciu o tworzywo w 100% pochodzenia organicznego. Jesteśmy przekonani o przyszłości tej technologii jako substytutu komponentów z tworzyw sztucznych, opartych na ropie naftowej; w rzeczywistości jest to jedno z  założeń naszej strategicznej inicjatywy „bioattitude” (bio-postawa).”
Shigeru Handa, Dyrektor Naczelny Mitsubishi Chemical’s Sustainable Resources Business Development komentuje: “Jesteśmy przekonani, że zobowiązanie Faurecii do zrównoważonego rozwoju jest zgodne z koncepcją Mitsubishi Chemicals pod nazwą “KAITEKI”. Wierzymy, iż nasze mocne strony w dziedzinie biotechnologii, opracowywania polimerów oraz pozycja patentowa przyczynią się do tej współpracy z Faurecią”.
Umowa umożliwia trzem liderom na rynku połączenie ich odpowiednich atutów: Faurecia, numer jeden na świecie w zakresie wnętrz pojazdów samochodowych, Mitsubishi Chemical Corporation – jedna z największych na świecie spółek oraz BioAmber, pionier w produkcji kwasu bursztynowego pochodzenia organicznego.