Apel przedstawicieli niezależnych dostawców usług motoryzacyjnych w sprawie dostępu do danych pojazdów

Europejscy konsumenci, niezależni dostawcy usług motoryzacyjnych i dostawcy usług mobilnych wzywają Komisję do podjęcia pilnych działań w sprawie przepisów dotyczących danych pojazdów.

• Niezależni europejscy usługodawcy i konsumenci ponownie podkreślają znaczny potencjał bezpieczniejszej, inteligentniejszej i tańszej mobilności, który nie jest wykorzystywany ze względu na brak uregulowanych kwestii dostępu do danych pojazdu.

• Producenci pojazdów mają quasi-monopolową kontrolę nad danymi generowanymi przez pojazdy będące własnością europejskich konsumentów i przedsiębiorstw. To mocno ogranicza wybór innowacyjnych usług, jakie mogliby świadczyć niezależni usługodawcy, gdyby mieli równy dostęp do danych pojazdu.

• Grupa wzywa przewodniczącą von der Leyen do pilnego przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie dostępu do danych pojazdów, nad którym pracowano osiem lat.

Grupa 10 przedstawicieli niezależnych dostawców usług motoryzacyjnych wezwała przewodniczącą von der Leyen i kolegium komisarzy do pilnego opracowania przepisów sektorowych dotyczących dostępu do danych pojazdów. Razem reprezentują 80% europejskiego sektora motoryzacji – dostawców i dystrybutorów części samochodowych, warsztaty i ich dostawców technologii, firmy świadczące usługi w zakresie mobilności, branżę ubezpieczeniową i konsumentów.

Większość nowoczesnych pojazdów jest podłączonych do sieci, do której dostęp mają w pierwszej kolejności producenci samochodów. Gromadzone w niej dane oferują ogromny potencjał bezpieczniejszej, inteligentniejszej i tańszej mobilności dla europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.

Jednakże quasi-monopolowa kontrola danych pojazdów przez producentów utrudnia rozwój usług, które mogliby oferować niezależni usługodawcy. Ogranicza to innowacyjność i konkurencję, ograniczając wybór konsumentów i przedsiębiorstw, powodując wzrost cen i osłabiając konkurencyjną pozycję Europy na świecie.

Grupa podkreśla, że ​​długo obiecywany plan Komisji Europejskiej dotyczący przepisów sektorowych dotyczących dostępu do danych, funkcji i zasobów w pojazdach jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Ustawa o danych nie odnosi się ani do quasi-monopolistycznej struktury rynku, ani do wymogów technicznych w przemyśle motoryzacyjnym, które mają na celu urzeczywistnienie sprawiedliwego dostępu do danych.

Działania są pilne ze względu na przełom regulacyjny, który nastąpi w lipcu, kiedy wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, co może prowadzić do stopniowego zamykania jedynego niezależnego sposobu zdalnego dostępu do danych pojazdu (za pośrednictwem pokładowego portu diagnostycznego).

UE musi pilnie zapewnić równy dostęp do danych pochodzących z pojazdów wszystkim uczestnikom rynku poprzez wprowadzenie przepisów sektorowych, które chronią wybór konsumentów i zachęcają do prawdziwej konkurencji oraz inwestycji w transformację cyfrową i przedsiębiorstwa oparte na danych. Każdy dzień opóźnienia przynosi europejskie innowacje, tworzenie miejsc pracy oraz bezpieczniejszą, inteligentniejszą, bardziej zrównoważoną i niedrogą mobilność, na którą zasługują europejscy obywatele i przedsiębiorstwa.

Informacja podana za CLEPA, więcej https://tiny.pl/czh4t

 

CLEPA, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Motoryzacji z siedzibą w Brukseli, reprezentuje ponad 3000 firm, od międzynarodowych korporacji po MŚP, dostarczając najnowocześniejsze komponenty i innowacyjne technologie na rzecz bezpiecznej, inteligentnej i zrównoważonej mobilności, inwestując ponad 30 miliardów euro rocznie w badaniach i rozwoju. Dostawcy branży motoryzacyjnej w Europie zatrudniają bezpośrednio 1,7 mln osób w UE.