Euro 7: Rada przyjmuje stanowisko co do emisji samochodowych

Rada przyjęła 25.09.2023r. stanowisko negocjacyjne (podejście ogólne) względem projektu rozporządzenia Euro 7 — o homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów. Proponowane rozporządzenie po raz pierwszy uwzględnia w jednym akcie samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Ma zapewnić adekwatniejsze przepisy o emisjach samochodowych oraz jeszcze bardziej obniżyć emisję zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu drogowego.

Europa jest znana na całym świecie z produkcji niskoemisyjnych samochodów najwyższej jakości. Chcemy nadal dążyć do poprawy jakości powietrza. Zamierzamy pozostać liderem w dziedzinie mobilności przyszłości, a także przyjąć realistyczne poziomy emisji dla pojazdów w następnej dekadzie i jednocześnie wesprzeć przejście branży na ekologiczne samochody do 2035 r. Prezydencja hiszpańska jest skłonna uwzględniać różne postulaty i wnioski państw członkowskich. Wierzymy, że projekt ten zdobył szerokie poparcie a także, że zapewnia odpowiednie wyważenie kosztów inwestycji ponoszonych przez producentów oraz zwiększa korzyści dla środowiska wynikające z rozporządzenia.

Héctor Gómez Hernández, hiszpański minister przemysłu, handlu i turystyki

Stanowisko Rady pozwoli pogodzić surowe wymogi co do emisji samochodowych z dodatkowymi inwestycjami w przemysł, i to w chwili, gdy europejscy producenci zmierzają ku produkcji samochodów bezemisyjnych. Rada utrzymuje w nim obecne limity emisji i warunki badań pojazdów lekkich. Jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie — obniża limity emisji i nieco modyfikuje warunki badań. Omawiane rozporządzenie Euro 7 zawiera też specjalny przepis o autobusach miejskich, by zapewnić spójność z nowo proponowanym celem zeroemisyjnym na rok 2030 dla tych pojazdów.

Nowe elementy Euro 7

Euro 7 wyznacza limity emisji niespalinowych, takich jak cząstki pochodzące z hamulców i opon. Określa też minimalne wymogi wydajności co do trwałości akumulatorów w pojazdach elektrycznych oraz surowsze wymogi co do okresu eksploatacji pojazdów. Przewiduje też stosowanie zaawansowanych technologii i narzędzi monitorowania emisji.

Mandat Rady

Rada proponuje różne pragmatyczne modyfikacje projektu Komisji, uwzględniając przy tym cele środowiskowe i zdrowotne. W swoim stanowisku Rada między innymi:

  • utrzymuje obecne warunki badań i limity emisji (ustalone w Euro 6) dla pojazdów M1 i N1 (prywatne samochody osobowe i samochody dostawcze)
  • względem pojazdów M2 i M3 (autobusy i autokary) oraz N2 i N3 (ciężkie pojazdy użytkowe) obniża limity emisji i nieco modyfikuje warunki badań w stosunku do Euro 6/VI
  • bardziej ujednolica limity emisji cząstek z hamulców i dopuszczalne wskaźniki ścieralności opon z międzynarodowymi standardami przyjętymi przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ
  • uwzględnia nowo proponowany zeroemisyjny cel dla autobusów miejskich na rok 2030
  • ustala jednoznaczne terminy przyjmowania aktów wykonawczych (przez Komisję), by zapewnić podmiotom gospodarczym jasność i pewność prawa.

Co dalej?

Uzgodnione dziś podejście ogólne formalizuje stanowisko negocjacyjne Rady. Na jego podstawie prezydencja Rady rozpocznie dyskusje z Parlamentem Europejskim, gdy tylko przyjmie on swoje stanowisko.

Kontekst

27 października 2022 r. Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do surowszych standardów emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Emisje z nowych pojazdów miałyby zostać zredukowane do 2035 r. o 100%. Przemysł już szykuje się na tę zmianę, ale spalinowe samochody osobowe i dostawcze będą nadal dostępne na rynku do 2035 r. Inne pojazdy z silnikiem spalania wewnętrznego (ciężarówki, autobusy i inne pojazdy ciężkie) będą nadal produkowane nawet po tej dacie.

Euro 7 ma dać adekwatniejsze przepisy w kwestii emisji, ale też w kwestii innych zanieczyszczeń, a równocześnie podjąć takie problemy jak ścieranie opon czy długość życia akumulatorów. Projekt został przedstawiony przez Komisję 10 listopada 2022 r. Łączy on w jednym akcie prawnym cele emisyjne dla lekkich i ciężkich pojazdów silnikowych, do tej pory rozdzielone na dwa rozporządzenia: rozporządzenie (WE) nr 715/2007 o samochodach osobowych i dostawczych oraz rozporządzenie (WE) nr 595/2009 o autobusach, ciężarówkach i innych pojazdach ciężkich. Rozporządzenie Euro 7 jest częścią strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (ogłoszonej przez Komisję w 2020 r.) oraz planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń (ogłoszonego przez Komisję w 2021 r.).

Źródło: www.consilium.europa.eu