Dobry grudzień, ale cały rok ze spadkiem

W miesiącu grudniu rynek nowych samochodów osobowych we Francji przekroczył poziom 175 300 rejestracji. To więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej o 9,4% lub o 4,2%, jeśli weźmiemy pod uwagę efekt kalendarzowy.
Stosunkowo dobre wyniki notowane na rynku francuskim od września nie wystarczyły jednak, aby cały rok kalendarzowy 2013 branża nad Sekwaną zakończyła na plusie: łącznie w okresie styczeń-grudzień Francuzi zarejestrowali prawie 1 790 500 nowych samochodów osobowych, czyli mniej niż w całym 2012 o 5,7%. Jeśli weźmiemy pod uwagę różnicę w liczbie dni roboczych (łącznie 251 dni za rok 2013 wobec 253 dni roboczych za rok 2012), wówczas spadek okaże się nieco mniejszy i wyniesie około 5%.

Autor: Rafał Żaglewski
Źródła, Na podstawie danych CCFA
IBRM Samar