Do końca roku dwie duże inwestycje motoryzacyjne?

Jesteśmy na końcu procesu wyrażenia intencji inwestycyjnych, w efekcie których ogłoszone zostaną decyzje o dwóch dużych projektach w polskim przemyśle motoryzacyjnym – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.
– Zwracam uwagę, że nie kupujemy nowych montowni samochodów za wszelką cenę, tylko mówimy bardzo wyraźnie, że chodzi przede wszystkim o to, żeby na stałe implementować w Polsce najnowsze techniki i technologie. W ten sposób podnosimy naszą konkurencyjność gospodarki, także zwiększamy wydolność instytucjonalną i logistyczną – mówił wicepremier.

Był on w Ministerstwie Gospodarki współgospodarzem konferencji i debaty, jaka towarzyszyła prezentacji raportu „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce”. Jego autorami są: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz firma doradcza KPMG.

Janusz Piechociński stwierdził, że końcówka tego roku będzie dużo lepsza dla przemysłu motoryzacyjnego. – Budujący jest wzrost sprzedaży eksportu na rynki pozaunijne, co wskazuje, że jesteśmy już konkurencyjnym, globalnym, a nie tylko europejskim producentem części i podzespołów – powiedział wicepremier.

Zapowiedział, że MG zabiega o to, aby poprzez mechanizmy nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, także do przemysłu motoryzacyjnego dopłynęły środki na inwestycje, co umocni jego wysoką konkurencyjność, o która jednak trzeba nadal walczyć.

– Co nie zostało spełnione, a o co branża i MG postuluje? W związku z ograniczeniami budżetu państwa 2012-2013, nie udało się nam przekonać ministra finansów do zmiany filozofii opodatkowania zakupu nowego samochodu i jego części – stwierdził Janusz Piechociński.
Obecny system nie ma mechanizmów podatkowych, które by zachęcały do wymiany taboru w powszechnej motoryzacji.

AUTOR: WNP.PL (PIOTR STEFANIAK)