Dla potrzeb Mobilności Jutra: Park Technologiczny IN-Campus dla Audi i dla regionu Ingolstadt


– Wspólne z Premierem Bawarii dr Markusem Söderem, oficjalne położenie kamienia węgielnego pod park technologiczny IN-Campus
– Audi, we współpracy z miastem Ingolstadt, budować będzie w miejscu nieczynnej rafinerii park pionierskich technologii
– Członek zarządu AUDI AG ds. produkcji Peter Kössler mówi: „Tworzymy przyszłość – tutaj powstanie nowa fabryka myśli dla miasta Ingolstadt”
Ingolstadt, 16 maja 2019 r. Skrót „IN” oznacza innowacje: Rozpoczynając budowę obiektu IN-Campus, Audi AG oraz miasto Ingolstadt wypełniły wspólną wolę realizacji strategicznej inwestycji. Przeprowadzą dogłębną rekultywację nieczynnej rafinerii ropy naftowej w Ingolstadt, realizując w ten sposób pierwszy tego typu projekt środowiskowy w Bawarii. IN-Campus GmbH – spółka joint venture założona przez AUDI AG oraz miasto Ingolstadt – inwestuje w kampus, na terenie którego opracowywane będą zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania techniczne. Na terenie o wielkości 75 ha, którego projekt zakłada możliwie jak największe otwarcie na naturę i na bliskość z nią, rozpoczęto już odpowiednie prace budowlane. W ostatni poniedziałek, 13 maja, Premier Bawarii dr Markus Söder, Burmistrz miasta Ingolstadt dr Christian Lösel oraz członek zarządu AUDI AG ds. produkcji Peter Kössler, wraz z dwoma dyrektorami zarządzającymi In-Campus GmbH, położyli oficjalnie kamień węgielny pod wspólny projekt.
Jak podkreśla Premier Bawarii dr Markus Söder: „Na przykładzie Ingolstadt dostrzegamy, że ochrona przyrody oraz stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w Bawarii idą ze sobą w parze. IN-Campus przekształci starą rafinerię w innowacyjny ośrodek przemysłu samochodowego. Wspólne zaangażowanie AUDI AG oraz miasta Ingolstadt ochroni przyrodę i krajobraz, tworząc jednocześnie wiele nowych miejsc pracy. To jasny dowód zaangażowania. Przyszłościowe projekty, takie jak ten, są charakterystyczne dla współczesnej Bawarii i firm z naszego regionu.”
Oświadczenie dr Christiana Lösela, Burmistrza miasta Ingolstadt skoncentrowało się na następującym aspekcie: „IN-Campus to symbol zmian w naszym mieście: niegdyś rafineria, teraz staje się innowacyjnym campusem. Robimy jednak tutaj coś więcej niż tylko wznoszenie nowych budynków. Tworzymy przyszłe miejsca pracy w technologiach przyszłości! Ten wzorcowy kampus jest dowodem hojnego zaangażowania Audi w zakład w Ingolstadt. Położony dziś kamień węgielny jest ważnym symbolem w dwóch aspektach: rozpoczęcia projektu IN-Campus, a także położenie kamienia węgielnego pod dalszy, ciągły, pozytywny rozwój miasta Ingolstadt.”
„Budując IN-Campus wdrażamy przyjazny dla środowiska projekt rekultywacji, który nie ma sobie równych w całej Bawarii. Zamiast znów wykorzystywać tereny niezabudowane, co było praktykowane w przeszłości, od podstaw rewitalizujemy teren nieczynnej rafinerii ropy naftowej” – mówi członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki, Peter Kössler. „Jednocześnie tworzymy przyszłość, ponieważ to tutaj powstanie nowa fabryka myśli Ingolstadt ze znakomitą kadrą Audi, naukowcami, start-up’ami oraz firmami partnerskimi. Czuję się dumny, mogąc dziś kłaść kamień węgielny pod ten projekt.”

Na terenie dawnej rafinerii we wschodniej części Ingolstadt rozpoczęto już roboty budowlane, prowadząc jednocześnie prace polegające na oczyszczaniu gleby. Ukończenie budowy budynków sekcji 1 (łącznie planowane są trzy sekcje) jest przewidziane na rok 2023. IN-Campus nie wymaga zabudowania żadnego obszaru zielonego. Wręcz przeciwnie, projekt tchnie nowe życie w zanieczyszczony, przemysłowy nieużytek. W trakcie budowy jest już biuro projektowe. Będzie to duży kompleks złożony z czterech budynków o łącznej powierzchni 42 000 m2, przeznaczony na biura i warsztaty. Począwszy od końca roku 2020, w tej fabryce pomysłów pracować będzie ok. 1400 konstruktorów Audi oraz firm partnerskich, realizując projekty innowacyjnych rozwiązań technicznych. Jednocześnie z budową biura projektowego toczą się kompleksowe prace nad infrastrukturą sekcji 1.

Główną zaletą kompleksu IN-Campusu jest duża powierzchnia – 75 ha, co jest ewenementem zarówno w samym Ingolstadt, jak i w regionie. Stwarza ona możliwość zbudowania przestronnego, elastycznego i atrakcyjnego parku technologicznego, w którym ściśle współpracować będą ze sobą zaawansowana technika i kreatywność. 60 hektarów powierzchni zostanie w przyszłości wykorzystane jako komercyjne powierzchnie biurowe i przemysłowe, natomiast pozostałe 15 hektarów zostanie poddanych rekultywacji, przywróconych naturze i zagospodarowanych zielenią. Inną zaletą kompleksu jest jego położenie geograficzne: całość znajduje się blisko głównego zakładu Audi, bezpośrednio przy autostradzie A9, która jest wykorzystywana jako obszar testów przy opracowywaniu systemów zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów. Zjazd z autostrady Ingolstadt-Süd uzyska z obiektem IN-Campus bezpośrednie połączenie.

Cechami charakterystycznymi campusu będą wolny dostęp, otwarte struktury i przestronne obiekty zewnętrzne. Obszarem buforowym będzie zielony korytarz we wschodniej części terenu, tworzący naturalne przejście do zalesionych miejsc nad rzeką. Nadrzeczne tereny leśne oraz rzeka Dunaj przebiegają w sąsiedztwie północnej części obiektu. IN-Campus łączy miejski świat z ciszą mokradeł leżących wzdłuż brzegów Dunaju. To unikalne połączenie zaawansowanej techniki i natury. Od północnej do południowej jego części, przez przyszły obiekt przebiegać będzie szeroka aleja parkowa z gęstą zielenią. „Tętnica kampusu” to centralny element koncepcji.

Oprócz biura projektowego sekcja 1 składać się będzie z dodatkowych budynków: centrum bezpieczeństwa pojazdów wraz z ultranowoczesną areną zderzeniową, centrum IT, funkcjonalnego budynku z jednostką ratowniczo-gaśniczą oraz z centrum kontroli energii. To ostatnie będzie pełniło funkcję centrum sterowania innowacyjną koncepcją energetyczną parku IN-Campus. Budynki w sekcji konstrukcyjnej 1 według planu zostaną ukończone do roku 2023; IN-Campus GmbH stopniowo, w pozostałej części parku, tworzyć będzie kolejne budynki.

IN-Campus budowany jest w miejscu nieczynnej rafinerii ropy naftowej w Ingolstadt, która działała przez 43 lata. Spółka IN-Campus GmbH nabyła większość tego terenu w roku 2015. Niezbędne oczyszczanie gleby oraz wód gruntowych rozpoczęto jesienią 2016 roku. Roboty są realizowane z zastosowaniem ultranowoczesnych metod, przez grupę roboczą złożoną z trzech specjalistycznych firm. Ukończenie większości prac rekultywacyjnych jest przewidywane na koniec roku 2022. Rekultywacja wód gruntowych prawdopodobnie będzie kontynuowana do 2028 r.

Kompleksowy projekt na terenie obiektu IN-Campus, to jedna z największych tego typu inwestycji w Niemczech i pierwszy taki projekt na rzecz środowiska w Bawarii. W procesie rekultywacji stosowane są cztery metody: uzdatnianie wód gruntowych, przewietrzanie, roboty ziemne realizowane metodą plastra miodu oraz przemywanie gruntu.

Uzdatnienie wód gruntowych polega na wybudowaniu krańcach terenu dziesięciu studni wyposażonych w pompy elektryczne zasysające zanieczyszczoną wodę gruntową. Zastosowany tu układ uzdatniania usuwa ponad 99,9% zanieczyszczeń.

Metoda przewietrzania ma na celu zwalczanie lotnych węglowodorów, które są składnikami paliw benzynowych. Do gruntu, setkami rurociągów, wpompowywane jest powietrze, które usuwa z gleby i wody gruntowej rozpuszczone zanieczyszczenia. Tuż pod powierzchnią obiektu zanieczyszczone powietrze jest wyciągane przez rury odprowadzające i ponownie oczyszczane.

Zanieczyszczona gleba jest wydobywana, aby można było usunąć z niej pozostałości związków organicznych PFC pochodzących z pian gaśniczych oraz by całkowicie wyeliminować węglowodory ropopochodne pozostawione przez paliwo. Odbywa się to z zastosowaniem innowacyjnej, bardzo precyzyjnej techniki, wykorzystującej kafar hydrauliczny wbijający wibracyjnie w grunt stalowe sześciokąty. Łącznie wydobytych zostanie ponad 600 000 ton metrycznych materiału, składającego się przede wszystkim z piasku i żwiru typowych dla tego terenu.

Zakład przemywania gleby wykorzystuje wodę do oczyszczenia ziaren gleby z zanieczyszczeń. Woda krąży w systemie uzdatniania, podczasDla potrzeb Mobilności Jutra: Park Technologiczny IN-Campus dla Audi i dla regionu Ingolstadt

– Wspólne z Premierem Bawarii dr Markusem Söderem, oficjalne położenie kamienia węgielnego pod park technologiczny IN-Campus
– Audi, we współpracy z miastem Ingolstadt, budować będzie w miejscu nieczynnej rafinerii park pionierskich technologii
– Członek zarządu AUDI AG ds. produkcji Peter Kössler mówi: „Tworzymy przyszłość – tutaj powstanie nowa fabryka myśli dla miasta Ingolstadt”