DEKRA: Małe i średnie firmy z województwa podlaskiego skorzystają z dofinansowania na szkolenia

Ruszył nowy program dofinansowania szkoleń dla firm sektora MŚP w województwie podlaskim. W ramach Bazy Usług Rozwojowych przedsiębiorstwa będą mogły przeszkolić swoich pracowników za cenę niższą o minimum 50%.

 Baza Usług Rozwojowych (BUR) to nowa krajowa platforma internetowa, łącząca firmy, które chcą się rozwijać, zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności, z dostawcami usług rozwojowych (zakwalifikowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości »PARP« firmami szkoleniowymi i doradczymi). W bazie BUR obok ofert komercyjnych zamieszczane są usługi, na które przedsiębiorstwa mogą uzyskać atrakcyjne dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez urzędy marszałkowskie.

 

MINIMUM 50% ZWROTU KOSZTÓW SZKOLENIA

Przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie w wysokości od 50 do 80% ceny szkolenia.

 

Przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie w wysokości 50-80% ceny szkolenia. Kwota dofinansowania uzależniona jest od wielu czynników. Różni się m.in. w zależności od województwa i przynależności firmy do sektora tzw. »inteligentnych specjalizacji«, wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach, tempa wzrostu przychodów przedsiębiorstwa czy uzyskanego wcześniej wsparcia. Ważna jest również wielkość przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie niż firmy małe i średnie.

 

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Plan rozwoju przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+ za tzw. »inteligentne specjalizacje« uznaje m.in.: przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy i szkutniczy, sektor medyczny, ekoinnowacje oraz sektory powiązane łańcuchem wartości.

 

 

Dofinansowanie do szkoleń może uzyskać firma, spełniająca podstawowe wymagania programu w zakresie:

–  wielkości – dofinansowanie dostępne jest dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw (możliwy jest udział osób samozatrudnionych);

–  województwa, w którym firma posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną – program nie obejmuje województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

Środki można przeznaczyć zarówno na organizację szkolenia, które zostanie przygotowane specjalnie na potrzeby danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział wybranych pracowników w szkoleniach otwartych. Tematyka szkoleń uznanych za wpływające na rozwój przedsiębiorstwa jest szeroka; można m.in. doskonalić firmę w obszarze analizy danych, systemów ISO, zarządzania ryzykiem, zmianą czy zarządzania projektami.

 

– W praktyce procedura uzyskania dofinansowania składa się z kilku etapów – tłumaczy Anna Jasik z firmy szkoleniowej DEKRA Polska.

– Firma, która chce skorzystać z refundacji, zawiera umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, bezpłatnie rejestruje się w bazie internetowej BUR i wskazuje interesujące ją szkolenie z oferty firm zweryfikowanych i zatwierdzonych przez PARP. Po szkoleniu konieczne jest m.in. wystawienie firmie szkolącej opinii oceniającej wykonanie usługi.

– Powszechnie uważa się, że szkolenia dofinansowane mają niską jakość. Liczymy, że system oceny przez uczestników szkoleń dostępnych w BUR wpłynie pozytywnie na ich jakość, przynosząc korzyść zarówno firmom szkoleniowym, jak i beneficjentom programu – ocenia Anna Jasik.

 

MAKSIMUM 50.000,00 PLN DOFINANSOWANIA

W województwie podlaskim dofinansowanie pojedynczego szkolenia dla danego pracownika może wynieść 5.000,00 PLN.

Łącznie można otrzymać aż 10.000 PLN na osobę / 50.000 PLN na przedsiębiorstwo.

 

Pozyskanie dofinansowania wiąże się z przyznaniem pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenia. Wsparcie przyznawane jest w formie bonu rozwojowego lub promesy finansowania. W województwie podlaskim firmy uzyskają refundację kosztów usługi szkoleniowej po jej realizacji.

– Procedura wydaje się skomplikowana, jednak profesjonalne firmy szkoleniowe chętnie pomagają swoim klientom w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i sprawnym przejściu kolejnych etapów –  dodaje Anna Jasik.

 

Fundusze na realizację programu dofinansowania szkoleń pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego Polska uzyskała od 2007 roku ponad 20 miliardów euro. Rozwój i funkcjonowanie Bazy Usług Rozwojowych realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Województwo podlaskie otrzymało na dofinansowanie usług rozwojowych 10 milionów euro.

 

Informacje na temat możliwości dofinansowania można uzyskać m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (wupbialystok.praca.gov.pl), w serwisie uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz kontaktując się bezpośrednio z wybraną firmą szkoleniową, pozytywnie zweryfikowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Informacje dla prasy:

Filip Wesołowski

Rzecznik prasowy

Tel. +48.71.780-47-72

Kom. +48.661-244-393

media@dekra.pl

Anna Jasik

Menedżer ds. rozwoju sprzedaży i kluczowych projektów

Tel. +48.22.850-01-76

Kom. +48.603-593-053

anna.jasik@dekra.pl

 

 

O DEKRA

DEKRA Polska jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA – światowego lidera bezpieczeństwa, usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu.

Szkolenia oferowane przez DEKRA Polska oparte są na 4 filarach:

–  aktualnej specjalistycznej wiedzy w zakresie obszarów technicznych,

–  doświadczeniu i profesjonalizmie wykładowców i trenerów,

–  nowoczesnych metodach rozwoju kompetencji,

–  wysokich standardach realizacji usług szkoleniowych, potwierdzonych członkostwem w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych oraz certyfikowanym systemem zarządzania jakością.

DEKRA osiągnęła w 2015 roku sprzedaż w wysokości około 2,7 miliardów euro. Firma zatrudnia obecnie 37 400 osób w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach, które świadcząc wykwalifikowane i niezależne usługi eksperckie, pracują dla bezpieczeństwa na drodze, w pracy i w domu.

Wizja do zrealizowania na 100 urodziny w 2025 roku jest taka, aby DEKRA stała się globalnym partnerem na rzecz bezpiecznego świata.