DEKRA: 9 milionów badań okresowych

W roku ubiegłym organizacji rzeczoznawczej DEKRA po raz pierwszy udało się przekroczyć w Niemczech liczbę przeprowadzonych 9 milionów badań okresowych pojazdów. Mimo dużej konkurencji udział w rynku pozostał na stabilnym poziomie i wyniósł 34%.

W całych Niemczech rzeczoznawcy DEKRY przeprowadzają badania okresowe pojazdów w około 500 stacjach kontroli pojazdów i 40 000 serwisów. Wydają urzędową nalepkę poświadczającą odbyte z pozytywnym wynikiem badanie techniczne.

Na całym świecie rzeczoznawcy DEKRY przebadali ogółem 23 miliony pojazdów. Tym samym umocnili w Niemczech i na całym świecie pozycję lidera w dziedzinie przeprowadzania badań okresowych pojazdów i sporządzania ekspertyz.

DEKRA przyspiesza także na płaszczyźnie światowej, umacniając swoją pozycję rynkową w perspektywicznym regionie Azji i Pacyfiku. Także w innych miejscach na świecie takich jak Stany Zjednoczone, Meksyk i Szwecja DEKRA rozbudowuje swoją działalność na polu przeprowadzania badań okresowych pojazdów.

Źródła
  • DEKRA
IBRM Samar