Dębica nadal odczuwa skutki ubiegłorocznego pożaru

W I kwartale 2024 roku wszystkie wyniki finansowe firmy Dębica były znacznie słabsze w zestawieniu z takim samym okresem roku ubiegłego. Spółka tłumaczy to m.in. kosztami związanymi z pożarem, który miał miejsce w sierpniu 2023 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A. w I kwartale 2024 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 556,4 mln zł, były one o 40,3 proc. mniejsze niż w takim samym okresie roku ubiegłego. Firma poniosła stratę na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 90,4 mln zł (I kwartał 2023 – plus 145,2 mln zł). Dębica zanotowała ponadto stratę neto w wysokości 65,8 mln zł wobec 122,0 mln zł zysku netto w I kwartale 2023 rokuj

Na najnowsze kwartalne wyniki finansowe Dębicy oddziaływało kilka istotnych czynników. Jak tłumaczy spółka w komunikacie, z jednej strony słabszy rok do roku rezultat za I kwartał 2024 r. jest efektem niższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie. Uzyskane ceny odzwierciedlają wpływ spadku kosztów surowców w listopadzie i grudniu 2023 r., które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2024 r.

Swoje słabsze wyniki kwartalne producent tłumaczy także koniecznością ponoszenia kosztów związanych z pożarem, który miał miejsce w sierpniu 2023 r. Obejmują one zarówno koszty związane z niewykorzystanymi mocami produkcyjnymi jak i te potrzebne na ich odbudowywanie. Spółka szacuje, że w I kwartale br. wyniosły one blisko 51 mln zł. Przedstawiciele firmy dodają zarazem, że pożar i jego skutki są objęte ochroną ubezpieczeniową. 

Ireneusz Maksymiuk, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica, mówi: 

„Nasza sytuacja finansowa i operacyjna pozostaje stabilna, mimo negatywnych skutków sierpniowego pożaru, który miał miejsce w naszej fabryce w drugiej połowie ubiegłego roku. Dzięki sprawnym działaniom już od końca września 2023 r., przywróciliśmy 70 proc. mocy wytwórczych zakładu produkcji opon osobowych sprzed pożaru. Przewidujemy, że pełna odbudowa naszych mocy produkcyjnych nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2024 r. z uwagi na proces zakupu i dostawy nowych maszyn produkcyjnych. Warto także podkreślić, że produkcja opon ciężarowych nie ucierpiała i nadal przebiega bez zakłóceń. Chciałbym też nadmienić, że wyników za I kwartał tego roku nie należy traktować jako wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników w kolejnych okresach, ze względu na to, że okoliczności biznesowe, w których obecnie działamy w dalszym ciągu są niestabilne”. 

***

Firma Oponiarska Dębica S.A. to czołowy polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu ma ok. 87,25 proc. kapitału zakładowego Dębicy. 

Polski producent jest jednym z największych w Europie zakładów wytwarzających opony. Spółka produkuje ogumienie takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava.

Opracowanie: PJ

Źródło: SAMAR


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997