Co i dlaczego Polacy wyrejestrowali w latach 2007-2011?

Eksperci od dawna przestrzegają, że niektóre pojazdy wciąż widniejące w Centralnej Ewidencji Pojazdów to samochody widma, których nie ma na polskich drogach. Jak przedstawiają się jednak oficjalne statystyki wyrejestrowań? Jakie kategorie pojazdów są najczęściej wyrejestrowywane i dlaczego? Odpowiedź poniżej.
Według obowiązujących przepisów pojazd może zostać wyrejestrowany tylko w pięciu przypadkach:
1)    Przekazania pojazdu do stacji prowadzącej demontaż lub punktu zbierania pojazdów – na podstawie odpowiedniego zaświadczenia.
2)    Kradzieży pojazdu – na podstawie oświadczenia właściciela i zaświadczenia z Policji o zgłoszeniu kradzieży pojazdu.
3)    Wywozu pojazdu z kraju – na podstawie dokumentu zbycia pojazdu lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
4)    Zniszczenia pojazdu za granicą – na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt.
5)    Udokumentowaniu trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – na podstawie dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Nie jest to zadanie zupełnie bezproblemowe ponieważ niektóre czynności wymagają wielu dokumentów, a także spędzenia sporej ilości czasu w urzędach. Dodatkowo związane jest to z kosztami , czy to demontażu pojazdu, czy to wniesienia „opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach”. Nic więc dziwnego, że wielu rodaków wybiera prostsze rozwiązanie (i czasami tańsze) zostawiając pojazdy na osiedlowych uliczkach lub parkingach, bez tablic rejestracyjnych oraz usuniętymi numerami nadwozia VIN. Jednak zmieniające się procedury związane z obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu OC (wymagające płacenia składki nawet w przypadku nieużytkowania pojazdu – zobowiązujący jest jedynie wpis w Centralnej Ewidencji Pojazdów) powoli zmieniają również podejście wielu osób do kwestii wyrejestrowań. Widać to wyraźnie na podstawie statystyk z lat 2007-2011, z których wynika, iż 2011 roku wyrejestrowano 342 352 szt. pojazdów, czyli o blisko 120 tysięcy pojazdów więcej niż w 2007 roku, a największy wzrost dotyczył samochodów osobowych. Spadek ilości wyrejestrowanych pojazdów dotyczył jedynie ciągników rolniczych, naczep ciężarowych, przyczep ciężarowych oraz przeczep ciężarowych rolniczych.

Największy wzrost zanotowano w kategorii „Demontaż na wniosek”, do której zalicza się głównie pojazdy pozostawione w stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów. W 2007 roku było to zaledwie 137 568 szt. i na przestrzeni lat wzrastało do 180 437 szt. w 2008 roku, 198 636 szt. w 2009 roku, 205 644 szt. w 2010 roku i 267 889 szt. w 2011 roku. Czterokrotny wzrost zanotowała również kategoria „Demontaż z urzędu” i osiągnęła w 2001 roku liczbę 38 134 wyrejestrowanych pojazdów. Najprawdopodobniej w związku ze wzrostem znaczenia zjawiska tzw. „reeksportu” o 30% zwiększyła się liczba wyrejestrowań związanych z wywozem pojazdu za granicę. Z kolei znaczy spadek (o 72,07%) zaliczyła kategoria „Trwała utrata”, najprawdopodobniej z powodu zaostrzenie kryteriów dokumentowych w wydziałach komunikacji. Ciekawostką jest pozycja ukazująca liczba wyrejestrowań z powodu kradzieży. Statystyki policyjne mówią bowiem o spadku ilości kradzieży, jednak według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców liczba ta od 2007 roku jest mniej więcej na tym samym poziomie (13 703 szt. w 2007 roku wobec 13 049 szt. w 2011 roku).

Już niedługo spodziewane jest wydanie Parku Samochodowego za rok 2012, który pozwoli na określenie czy również w tym roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem liczby wyrejestrowanych pojazdów.

IBRM Samar, Autor Adamo


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997