Certyfikat PIM – wyliczenie kosztu roboczogodziny

WAKACYJNA PROMOCJA CENOWA

Polska Izba Motoryzacji w porozumieniu z B. U. H. Consulting ogłasza, w okresie od 2 lipca do 20 sierpnia 2012 roku, 20% promocję cenową na wyliczenie kosztu roboczogodziny zakończone wystawieniem Certyfikatu.

Promocja dotyczy wyłącznie warsztatów blacharsko-lakierniczych (autoryzowanych i niezależnych ).

UWAGA ! w okresie od 21 lipca do 20 września usługa będzie niedostępna.

KOSZT ROBOCZOGODZINY – jak go obliczyć? Jak uzyskać Certyfikat PIM? To naprawdę proste z pomocą eksperta PIM !

Procedura obliczania kosztu roboczogodziny nie jest skomplikowana. Pierwszym krokiem jest zawsze podjęcie decyzji o konieczności jego obliczenia. Później jest już łatwiej. Trudność pierwszego kroku wynika często z braku dostatecznego przekonania, że znajomość kosztu roboczogodziny może przynieść jakąkolwiek korzyść. To prawda, sama znajomość tego kosztu nie może przynieść wielkiego pożytku, oprócz oczywiście uświadomienia sobie jak duże są koszty wytworzenia jednej sprzedanej roboczogodziny. Ewentualne korzyści mogą pojawić się jeżeli na podstawie znajomości kosztu roboczogodziny określimy rzetelną stawkę za prace blacharsko-lakiernicze. Jeszcze więcej możemy oczekiwać jeżeli wielkości te uwidocznione zostaną na Certyfikacie wydanym przez Polską Izbę Motoryzacji i dodatkowo poparte zostaną analizą wykonawczą oraz prezentacją metody obliczeniowej. Dokumenty takie, w wielu wypadkach, służyć mogą jako pomocnicze dokumenty uzasadniające stosowanie przez warsztat konkretnych stawek robocizny.

Jak zatem uzyskać wspomniany Certyfikat PIM? Zaprezentować to można w następujących po sobie krokach:

1.    Należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Polską Izbą Motoryzacji, podając nazwę firmy, swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.
2.    Oczekiwać na kontakt telefoniczny eksperta PIM; kontakt następuje nie później niż w ciągu 2 dni robocze po zgłoszeniu.
3.    Po otrzymaniu mailem zestawienia informacji i danych księgowych niezbędnych do obliczenia kosztu roboczogodziny sprawdzić czy są one możliwe do uzyskania.
4.    Utrzymywać kontakt z ekspertem PIM w celu uzgodnienia zakresu danych i informacji oraz ustaleniu terminu wizyty eksperta w firmie.
5.    Podczas ustalonej wizyty ekspert dokonuje audytu warsztatu pod względem jego rozwiązań architektoniczno-budowlanych, infrastruktury, wyposażenia technicznego, stosowanych technologii, wielkości zatrudnienia i elementów organizacji pracy. Niezbędna jest również rozmowa z osobą zarządzającą firmą, kierownikiem warsztatu oraz księgową lub księgowym.
6.    W ciągu kolejnych 5-6 dni roboczych po wizycie ekspert kontaktuje się z firmą i przekazuje wyniki obliczeń, a  w ciągu kolejnych 5-6 dni roboczych dociera do firmy przesyłka zawierająca Certyfikat oraz pisemne opracowanie zawierające analizę i metodę obliczeniową kosztu roboczogodziny.

W sześciu nieskomplikowanych i mało absorbujących krokach udało się przedstawić realizowany w praktyce tryb uzyskiwania Certyfikatu PIM.  Prawdą jest oczywiście, że nie ma w naszym kraju przepisów prawa nakazujących bezwzględne stosowanie się do treści zawartych w takim certyfikacie. Ale nie ma również podstaw aby takie wyliczenia, jako dokonane przez niezależny organ, bezzasadnie odrzucać. Polska Izba Motoryzacji jest organem powołanym do działania dla pożytku wszystkich uczestników rynku motoryzacyjnego i stara się od chwili swego powstania zachować obiektywizm w działaniu, stając po stronie prawa i równego traktowania się, w kontaktach wzajemnych, wszystkich stron tego rynku.

Wyślij zapytanie na adres e-mailowy: rosik@pim.pl
Zadzwoń pod numer telefonu: 22 845 01 40


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997