Opracowanie raportów z przebiegu pilotażu praktycznej nauki zawodu i zasad zapewnienia jakości – zgłoszenie autora

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesu pilotażu Polska Izba Motoryzacji poszukuje 6 autorów (3 przedstawicieli szkół i 3 przedstawicieli rynku pracy), których zadaniem będzie opracowanie raportu z przebiegu pilotażu praktycznej nauki zawodu i zasad zapewnienia jakości w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie  zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Autor raportu z pilotażu pnz i zzj

Formularz prosimy przesłać na adres: sekretariat@pim.org.pl lub adres biura Polskiej Izby Motoryzacji, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13 w terminie do 20 września 2021 r. do godz. 19.00, wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie: „Autor raportu z pilotażu”.