Bridgestone wprowadza automatyczną linię do produkcji opon

Bridgestone wprowadził nowy system produkcji1 opon w swoim flagowym zakładzie Hikone w Japonii. EXAMATION to zaawansowana linia produkcyjna, która formuje opony – wykonuje łączenie gumy, opasanie warstw kordu i wielu innych elementów.

Aby zwiększyć efektywność produkcji opon, Bridgestone planuje wdrożyć nowy system zarówno w już istniejących, jak i nowo budowanych fabrykach. Dzięki temu koncern będzie mógł zapewnić swoim klientom produkty o jeszcze wyższej jakości w przystępnej cenie.

 Pod koniec lat 90. XX wieku firma Bridgestone rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad liniami produkcyjnymi wykorzystującymi technologie teleinformatyczne. Efektem tych prac był wprowadzony w 2002 roku system BIRD – pierwszy na świecie system umożliwiający pełną automatyzację procesu produkcji w zakresie konfekcjonowania poszczególnych elementów składowych opony oraz kontroli produktów. System ten pozwalał również na monitorowanie w czasie rzeczywistym warunków panujących w zakładach produkcyjnych.

EXAMATION wykorzystuje zaawansowane technologie opracowane w ramach projektu BIRD, a także nowe, zastrzeżone technologie, oparte na koncepcji Bridgestone Intelligent Office (BIO) oraz Bridgestone Intelligent Device (BID).
Na podstawie algorytmów wykraczających poza wcześniejsze rozwiązania w ramach koncepcji BIO, BID wprowadza unikalną sztuczną inteligencję automatycznie sterującą systemami produkcji. Dzięki temu możliwe staje się kontrolowanie całego procesu wytwarzania opon. Ponadto znacznie ograniczono różnice w jakości rozmaitych procesów produkcyjnych wynikających z kompetencji i indywidualnych umiejętności pracowników. Dane zgromadzone za pośrednictwem systemu mogą zostać również wykorzystane do ulepszenia procesów przedprodukcyjnych i końcowych, oraz usprawnienia procedur w fabrykach Bridgestone.

System EXAMATION jest oparty na sztucznej inteligencji wykorzystującej czujniki do pomiaru 480 punktów w poszczególnych komponentach opony. Informacje te są wykorzystywane do sterowania procesami produkcji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zyskuje się pewność, że wszystkie elementy bieżnika są łączone w idealnych warunkach. Automat pozawala uzyskać wysoką precyzję, co przekłada się na 15-procentowe zwiększenie jednorodności produktów w porównaniu z konwencjonalnym procesem produkcji.

Jego zaletą jest także wysoka produktywność. Konwencjonalny proces produkcji polega na konfekcjonowaniu wszystkich komponentów na jednym bębnie. Oznacza to, że do czasu zakończenia układania wszystkich warstw nie można rozpocząć kolejnego etapu, co wydłuża cały proces. W przypadku systemu EXAMATION zastosowano podejście oparte na wielu bębnach, które umożliwiają jednoczesną realizację kilku etapów produkcyjnych. Takie rozwiązanie pozwala na dwukrotne zwiększenie wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi procedurami.

Automatyzacja procesów odbywa się bez dodatkowych wymogów dotyczących poziomu umiejętności. Konwencjonalne procedury produkcji opierały się na założeniu, że proces budowy i kontroli jakości opon byłby realizowany ręcznie. Oznaczało to, że kluczowym aspektem tego procesu był zależny od zdobytej wiedzy i umiejętności oraz edukacji. Dzięki EXAMATION udało się wyeliminować różnice jakościowe związane z czynnikiem ludzkim oraz uzyskać wyższą jakość i wydajność.

Źródło: motofocus.pl