Będzie łatwiejszy dostęp do informacji o używanych autach i autokarach

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym zgodnie z którym, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać szerszy dostęp do informacji i danych o pojeździe, zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), bez konieczności wykazania „uzasadnionego interesu” i składania wniosku.

Dane z CEP będzie można otrzymać za pośrednictwem internetu, bezpłatnie i natychmiast. Nie dotyczy to informacji o posiadaczu pojazdu. Te będą mogły uzyskać jedynie wybrane podmioty, np. organy ścigania. Te informacje, jako dane osobowe, nie będą podlegały powszechnemu udostępnianiu.

Ogólnie, projekt nowelizacji ustawy umożliwi wprowadzenie dwóch e-usług dla obywateli: „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autokar”, które powinny wejść w życie jeszcze w bieżącym roku.

Pierwsza e-usługa, pod nazwą „Historia pojazdu”, skierowana jest do zainteresowanych kupnem pojazdu używanego, zarejestrowanego w Polsce. Po podaniu: numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego – będzie można uzyskać informacje i dane o pojeździe, które pomogą w jego ocenie przed podjęciem decyzji o kupnie. Będą to m.in. marka, typ, model, rok produkcji, data pierwszej rejestracji w kraju, informacja o badaniach technicznych. Będzie można także sprawdzić, ilu było poprzednich właścicieli pojazdu, czy nie jest on zgłoszony jako kradziony lub wycofany z ruchu. Dostępne będą także dane techniczne: pojemność i moc silnika, średnie zużycie paliwa, emisja dwutlenku węgla, itp. Podana zostanie informacja o ważności ubezpieczenia OC.

W rezultacie e-usługa ma zmniejszyć ryzyko, że kupiony pojazd będzie inny niż deklarowany przez sprzedającego. Nowe rozwiązanie stopniowo wymusi na sprzedających (komisach, dealerach, właścicielach) przekazywanie rzetelnych i wiarygodnych informacji o pojazdach, a w konsekwencji podawanie ich realnej wartości. W efekcie ma zwiększyć się bezpieczeństwo i jakość obrotu autami używanymi, a także wzrosnąć konkurencja między podmiotami zajmującymi się ich obrotem na rynku wtórnym. Podobne rozwiązanie istnieje w wielu krajach Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Litwie.

Druga e-usługa, pod nazwą „Bezpieczny autokar”, adresowana jest do podróżujących autobusami, a szczególnie do rodziców wysyłających dzieci na kolonie, obozy i wycieczki.

Usługa ta umożliwi uzyskanie podstawowych danych technicznych o pojeździe (służącym do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą) oraz informacji o ważnym badaniu technicznym i aktualnym ubezpieczeniu OC. Dostęp do nich będzie łatwiejszy niż w przypadku samochodów używanych, bo trzeba będzie podać jedynie numer rejestracyjny autokaru. Takie informacje będzie można sprawdzić, np. na miejscu zbiórki wycieczki. Rozwiązanie to powinno znacząco poprawić bezpieczeństwo podróżnych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: URM

AUTOR:  WNP.PL (AG)