Automotive zatrudnia i nieźle płaci

Dzięki zagranicznym inwestycjom motobranża przyspieszyła. Kto jest poszukiwany i ile może zarobić?

Średnie miesięczne wynagrodzenie we wszystkich działach branży motoryzacyjnej w Polsce w zeszłym roku wyniosło 7398 zł. Najwięcej zarabiali zatrudnieni w działach IT, HR, finansach i księgowości. Co ciekawe — dział produkcji, którym branża ta stoi i który liczy najwięcej stanowisk, był jednym z najniżej opłacanych.

— Najbardziej poszukiwani pracownicy w produkcji mogli i mogą jednak liczyć na wyższe zarobki — mówi Maria Kaszyńska, konsultant w dziale analiz i raportów płacowych firmy TEST.

Rośnie zatrudnienie pracowników specjalizujących się w inżynierii procesu produkcji. Z najnowszego Raportu Płacowego Advisory Group Test Human Resources wynika,że średnie zarobki w tej dziedzinie w drugiej połowie 2013 r. wahały się od 5200 zł do niemal 9000 zł miesięcznie. Na najwyższe płace mogli liczyć kierownicy do spraw produkcji odpowiedzialni za zarządzanie zespołami pracowników, zajmujących się planowaniem i usprawnianiem.

Firmy stawiają również na nowe rozwiązania technologiczne, za które odpowiedzialni są pracownicy działów inżynieryjnych oraz R&D, a przede wszystkim na kontrolę procedur i systemu zapewniania jakości produkcji, stąd wynika popyt na kierowników oraz specjalistów zarządzania jakością. Kierownik do spraw jakości może liczyć średnio na 10 564 zł miesięcznego wynagrodzenia, lider zespołu na 6915 zł, a specjalista do spraw jakości na 5129 zł. Tutaj jednak rozziew między najwyższym a najniższym wynagrodzeniem w obrębie specjalizacji był dwa razy większy niż w dziale inżynierii procesu produkcji.

Puls Biznesu, Dorota Czerwińska