AutoEvent 2022 – Debaty. Studium przypadku sektora automotive

Każda edycja konferencji AutoEvent to liczne referaty, warsztaty,  oraz panele dyskusyjne. Tegoroczna edycja AutoEvent przepełniona zostanie ciekawymi dyskusjami, które doprowadzą panelistów oraz zgromadzonych uczestników do konkluzji i rozwiązań, których wdrożenie może zadecydować o przyszłości przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce.

Pierwszy dzień konferencji, to jak zwykle integracja środowiska sektora motoryzacyjnego. Jednak po raz pierwszy w 17-letniej historii AutoEvent już w dniu otwarcia odbędą się warsztaty dla uczestników. Podczas dwóch sesji warsztatowych obejmujących tematykę przeglądu najnowszych standardów i wymogów w motoryzacji oraz powołania nowej koncepcji Branżowego Centrum Umiejętności w Motoryzacji uczestnicy otrzymają głęboki pakiet wiedzy do sesji wprowadzającej oraz warsztatowej, która zostanie przeprowadzona przez ekspertów z firmy Dekra oraz specjalistów z Polskiej Izby Motoryzacji.

Głównego dnia konferencji – 22 czerwca – odbędzie się debata  pn.: „Wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego w obliczu zmian geopolitycznych i gospodarczych.” Poruszone podczas rozmów eksperckich zagadnienia związane będą ze skutkami konfliktu w Ukrainie oraz ciągle nierozwiązanymi problemami zerwanych łańcuchów dostaw spowodowanych pandemią Covid-19. Najlepsze rozwiązania z ostatnich 12 miesięcy, skuteczne strategie zarządzania łańcuchami dostaw, zapasami, modernizacje w obszarze współpracy z klientami oraz zarządzanie załogiem, to jedne z tematów, które poruszą znani na rynku motoryzacyjnym eksperci i specjaliści. Jak w obecnej rzeczywistości zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw? Czy założenia uwzględnione w dotychczas stosowanych standardach są jeszcze aktualne ? W jaki sposób polskie przedsiębiorstwa powinny budować dalszą przewagę konkurencyjną? To pytania, na które wspólnie znajdziemy odpowiedzi podczas wprowadzającej debaty branżowej.

Moderatorem tej dyskusji będą Janusz Kobus, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji oraz Paweł Wideł, Dyrektor ds. Kontaktów z Rządem i Spraw Publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech, Stellantis.

Kolejnym tematem konferencji będzie – „Jakie działania powinni podjąć dostawcy w obliczu zmian? Czy bycie dostawcą motoryzacyjnym nadal się opłaca?”. Transformacja w kierunku pełnej gamy pojazdów elektrycznych jest faktem. Terminy 2025 i 2030 zbliżają się szybszej niż możemy się tego spodziewać. Komisja Europejska ustala reguły, których bezpośredni wpływ na przyszłość sektora determinuje szybkie zmiany. W biznesie zostaną Ci, którzy mają zdolność adaptacji oraz są przygotowani strategicznie i technologicznie na nowe wyzwania. Jak firmy dostarczające części, podzespoły i zespoły do pojazdów samochodowych powinny przygotować się na nadchodzący okres zmian? Jaki wpływ na sektor i zatrudnienie w automotive będzie miała zmniejszona ilość zabudowywanych w pojazdach EV części i komponentów? Jakie obowiązki przypadną firmą w związku z raportowaniem danych emisyjnych? O to wszystko panelistów zapyta moderator debaty – wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji Janusz Kobus.

Zamknięciem pierwszego dnia będzie debata pn.: „Przyszłość tradycyjnych dostawców automotive. Tradycyjny model biznesowy vs. nowi dostawcy automotive w dobie rozwoju elektromobilności.”

Era pojazdów elektrycznych spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na części i komponenty do produkcji pojazdów EV. Czy rozwiązaniem na zmniejszenie ilości dostawców może być regionalizacja dostaw? Ominięcie dotychczasowych łańcuchów z dalekiego wschodu jest szansą na skrócenie dostaw i znalezienie nowych partnerów na regionalnym rynku. Czy dotychczasowa elastyczność i zwinność polskich przedsiębiorstw pozwoli na wdrożenie nowej strategii dostaw dla pojazdów EV? Jakie zmiany rysują się w relacjach OEM-dostawcy? Co dalej z cenami surowców, wpływem inflacji na sektor automotive? Kto ostatecznie weźmie na siebie koszty niepewności? W jaki sposób zapewnić regionalną współpracę, aby polscy dostawcy mogli wygrać w nowym łańcuchu wartości zrównoważonej mobilności?

Trzeci dzień konferencji poświęcony będzie problemom edukacji, a dokładniej współpracy na linii biznes, a świat nauki. Tego dnia odbędzie się debata pn.: Branżowe trójstronne porozumienia na rzecz zapewnienia strategicznych kompetencji w motoryzacji. Czy tradycyjny model kształcenia w instytucjach publicznych odpowiada wciąż zmieniającym się wymaganiom rynku? Jak „mikrokwalifikacje” mogą stać się rozwiązaniem na luki kompetencyjne w sektorze motoryzacyjnym? Skąd pozyskać kadrę trenerów/nauczycieli oraz jak przeprowadzić skuteczny proces „Train the trainers”? Czy pomysł włączenia nieaktywnych zawodowo ekspertów i specjalistów z branży może rozwiązać problemy z kadrą szkolącą? O te problemy zapytamy ekspertów podczas panelu, którego moderatorem będzie Krzysztof Świerk, Dyrektor ds. Edukacji i Kompetencji w Sektorze Motoryzacyjnym, Polska Izba Motoryzacji

Domknięciem eksperckich debat będzie panel pn. „Elastyczne rozwiązania do nowych modeli zatrudnienia i pracy w motoryzacji – nowe partnerstwa na rzecz zapewnienia ciągłości działalności.” Okres konfliktu za wschodnią granicą pokazał, jak silny udział w rynku pracowników zakładów z sektora motoryzacji stanowili pracownicy z Ukrainy. Jak dziś zabezpieczać kadry dla nowych kompetencji nie tylko pod kątem ilościowym, ale przede wszystkim jakościowym. O najlepszych rozwiązaniach dla branży motoryzacyjnej opowiedzą wieloletni eksperci sektora HR.

Wszystkie powyższe tematy już za kilkanaście dni na AutoEvent 2022 – corocznej konferencji dedykowanej sektorowi przemysłu motoryzacyjnego.

Szczegółowe informacje dot. programu konferencji, formularza rejestracyjnego oraz inne możliwości, w tym m.in. prezentacje swojej firmy na stanowisku wystawienniczym, znajdą Państwo na stronie wydarzenia – www.autoevent.pl

AutoEvent 2022. 21-23 czerwca, Hotel Villa Verde Congress & SPA. Zawiercie