Audi zwiększa wydatki na mobilność elektryczną

 

– Konsekwentnie napęd elektryczny: plany przyszłych wydatków opiewają na kwotę 37 miliardów euro do roku 2024, z czego aż 12 miliardów wyłącznie na mobilność elektryczną
– Członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za finanse Alexander Seitz, mówi: „Planowanie wydatków wspiera nasz kurs przyspieszonej elektryfikacji”
– Plan Transformacji Audi od momentu swego uruchomienia uwolnił 4 miliardy euro środków
– Umowa podstawowa w sprawie Audi.Zukunft ma pozytywny wpływ na długoterminową konkurencyjność

Ingolstadt, 29 listopada 2019 r. AUDI AG zaplanowało na najbliższe pięć lat łączną kwotę około 37 mld euro na wydatki na badania i rozwój oraz na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. W kontekście planu działań, tzw. „mapy drogowej” na rzecz elektryfikacji, koncern z Ingolstadt planuje wydatki początkowe w wysokości 12 miliardów euro – więcej niż kiedykolwiek wcześniej – wyłącznie na mobilność elektryczną. Udany Plan Transformacji Audi (ATP) uwalnia niezbędne środki finansowe: d początku swego funkcjonowania, ATP wniósł już do zysków 4 miliardy euro. Ponadto, działania podjęte w kontekście Audi.Zukunft, mają do roku 2029 uwolnić około 6 miliardów euro na przyszłe inwestycje.

W kontekście rundy planowania, Audi zdecydowało się na wydatki początkowe w wysokości około 37 mld euro na lata 2020-2024. Kwota ta obejmuje inwestycje w nieruchomości, urządzenia techniczne i wyposażenie, jak również wydatki na badania i rozwój. Obecne planowanie odzwierciedla znaczną poprawę w zakresie inwestycji i dyscypliny kosztowej, jak również zdecydowane nadanie priorytetowego znaczenia inwestycjom w mobilność elektryczną. „Dzięki naszej strategii „Consistently Audi”, przyspieszamy działania – ‘mapę drogową’ – w kierunku elektryfikacji. Nasze planowanie inwestycyjne bierze to pod uwagę” – mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansów, Chin i spraw prawnych. „Do roku 2024 na mobilność elektryczną wydamy około 12 mld euro więcej niż kiedykolwiek wcześniej”.

Do 2025 roku Grupa Audi zamierza posiadać w swojej ofercie ponad trzydzieści modeli zelektryfikowanych, z których dwadzieścia będzie w pełni elektrycznych. Do tego czasu Audi zamierza pokryć około 40 procent swojej światowej sprzedaży samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. By osiągnąć szybki wzrost mobilności elektrycznej, Audi współpracuje z Porsche w celu konstruowania najwyższej klasy architektury elektryfikacji (PPE) dla dużych samochodów elektrycznych, a Modułowy Układ Napędowy E (MEB) opracowywany jest wspólnie z Volkswagenem. Architektura odpowiednia uniwersalnie dla wielu marek, umożliwi w przyszłości wykorzystanie efektów wysokiej synergii Grupy.

W celu sfinansowania dużych inwestycji niezbędnych do dostosowania modelu biznesowego, dwa lata temu koncern z Ingolstadt uruchomił Plan Transformacji Audi (ATP). Ten program poprawy zysków, ma na celu uwolnienie do roku 2022 łącznej kwoty 15 miliardów euro na przyszłe inwestycje. Od czasu uruchomienia, ATP wniósł już ponad 4 miliardy euro do zysku operacyjnego. Szef finansów AUDI AG Alexander Seitz raz jeszcze mówi: „Dzięki ATP znacząco poprawiliśmy dyscyplinę wydatków i skupiliśmy się na inwestycjach. W perspektywie średnioterminowej Audi ma powrócić do zysku operacyjnego ze sprzedaży w wysokości od 9 do 11 procent „. Działania zostały już zidentyfikowane dla 80 procent programu.

Audi.Zukunft – fundamentalne porozumienie osiągnięte we wtorek, 26 listopada, pomiędzy kierownictwem firmy, a przedstawicielami pracowników, również w istotny sposób przyczyni się do zapewnienia długoterminowej konkurencyjności Audi. Umowa obejmuje zorientowaną na rynek optymalizację strategicznych zdolności produkcyjnych w dwóch niemieckich zakładach oraz społecznie odpowiedzialne dostosowanie kadry pracowniczej. Oczekuje się, że działania uzgodnione w ramach Audi.Zukunft będą miały do roku 2029 pozytywny wpływ na przychody w skumulowanej wysokości około 6 mld euro, które mają być dostępne na inwestycje w przyszłości.

Więcej informacji na temat podstawowej umowy Audi.Zukunft można znaleźć w Audi MediaCenter.