Audi zainwestuje niemal 100 milionów euro w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych na terenie własnych fabryk

 

– Audi do roku 2022 zelektryfikuje co dziesiąte miejsce parkingowe w fabrykach marki w Niemczech
– Będą one w dużej mierze dostępne również dla osób z zewnątrz firmy
– Infrastruktura ładowania i zarządzanie nią, są początkiem rozwoju nowego obszaru biznesowego

Ingolstadt, 20 stycznia 2020r. W drodze do stania się dostawcą pojazdów segmentu premium całkowicie neutralnym pod względem emisji CO2, Audi w swoich własnych zakładach uruchomiło kolejną prowadzącą ku temu inicjatywę. Do połowy 2022 r. marka z czterema pierścieniami w logo wyposaży jedno na dziesięć miejsc parkingowych na terenach swoich fabryk w możliwość ładowania samochodów elektrycznych. Większość z nich będzie jednocześnie dostępna dla osób spoza firmy. Ta niezależna koncepcja jest największym projektem infrastrukturalnym w zakresie ładowania samochodów realizowanym przez koncern z Ingolstadt. Inwestycja zapewni Audi przewagę w zakresie konfiguracji i obsługi sprzętu oraz oprogramowania różnych sposobów ładowania, a także możliwość wejścia na zupełnie nowy obszar biznesowy w zakresie mobilności.

Audi jest już w trakcie budowy ponad 4500 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, przyczyniając się w ten sposób do przemian energetycznych w transporcie prywatnym. „Stworzenie tak rozbudowanej infrastruktury ładowania jest zupełnie nowym wyzwaniem” – opisuje swoje zadanie Maximilian Huber. Ten kierownik projektu budowy stacji ładowania na terenie fabryk Audi jest odpowiedzialny nie tylko za stawianie samych punktów ładowania, ale również za zarządzanie energią i oprogramowaniem dla kompleksowej usługi ładowania. W samym tylko głównym zakładzie Audi w Ingolstadt będzie dostępnych 3500 punktów ładowania. W Neckarsulm będzie tych punktów 1000, a w Brukseli i w Győr nieco poniżej 100 w każdym. Infrastruktura do ładowania zostanie zbudowana również w fabryce w San José Chiapa w Meksyku. Można tu przypomnieć, że Audi oferuje już możliwość ładowania pojazdów w swym centrum szkoleniowym na lotnisku w Monachium. Łączny budżet całego projektu wynosi prawie 100 mln euro.

Koncepcja budowy miejsc ładowania na taką skalę jest – jak dotąd – w Niemczech unikalna. Wymaga jednak skrupulatnego przygotowania i niezależnego zarządzania energią. Stąd już od połowy 2017 roku osobny zespół projektowy przygotowuje i strukturyzuje idee jej implementacji. Decyzja o elektryfikacji dziesięciu procent wszystkich miejsc parkingowych na terenie fabryk została podjęta już rok wcześniej. „Takie terminy realizacji są konieczne, ponieważ samo planowanie i rozbudowa źródeł zaopatrzenia w energię na taką skalę zajmuje wiele lat” – wyjaśnia Huber. Największym wyzwaniem jest sam proces budowy stacji i prowadzenia linii energetycznych przy ciągłej, nieprzerwanej pracy fabryki.

Zespół projektowy jest odpowiedzialny za planowanie całej strategii, inwestycję, koncepcję oraz zarządzanie konfiguracją i eksploatacją infrastruktury ładowania, a także za rozliczanie procedur ładowania w zakładach Audi. W tym kontekście pula punktów ładowania będzie rozbudowywana zgodnie z potrzebami pracowników i innych osób korzystających z parkingu. Infrastruktura do ładowania jest odpowiednio zaprojektowana, ustalane są zasady eksploatacji, zapewnione jest też wsparcie telefoniczne i internetowe. Kolejnym ważnym, opracowywanym przez zespół aspektem, jest rejestracja zgodna z przepisami dotyczącymi kalibracji oraz fakturowanie.

Już teraz w fabrykach Audi w Brukseli, w Ingolstadt i w Neckarsulm dostępna jest infrastruktura ładowania o łącznej mocy 21 megawatów. Odpowiada to zużyciu energii przez małe, liczące ok. 14 000 mieszkańców miasto. Na dostępną infrastrukturę składa się 600 punktów ładowania o mocy do 22 kilowatów (kW) oraz 60 punktów ładowania prądem stałym o mocy od 50 do 350 kW. Do połowy 2022 roku w fabrykach Audi funkcjonować będzie 4500 punktów ładowania o mocy do 22 kW i około 50 kolejnych o mocy do 350 kW. Dynamiczny i inteligentny system zarządzania obciążeniem będzie już w tym roku kontrolował cały pobór mocy we wszystkich lokalizacjach, dlatego też nie ma potrzeby rozbudowy przyłącza mocy.

Na terenie Centrum Szkoleniowego Audi na lotnisku w Monachium, znajduje się największy indywidualny park ładowania Audi o mocy wejściowej rzędu 2,1 megawata. Na nowym budynku Audi Training Center – ATC IV – znajduje się też instalacja fotowoltaiczna, a wygenerowana przez nią energia słoneczna jest wykorzystywana w procesie ładowania. Nadwyżki energii słonecznej przechowywane są w specjalnych akumulatorach. Zespół projektowy stworzył również na podstawie Google Maps własną mapę nawigacji pozwalającą pracownikom zobaczyć w czasie rzeczywistym, które terminale ładujące są w danej chwili dostępne. Innymi ważnymi usługami są fakturowanie za pośrednictwem systemów online oraz integracja z wewnętrznym systemem rozliczeniowym.

W perspektywie średnioterminowej koncern sprawdza, w jaki sposób można udostępnić zdobytą wiedzę innym przedsiębiorstwom, które muszą rozbudować swoją infrastrukturę ładowania. Jest to kolejny krok na drodze czterech pierścieni od wyłącznie producenta samochodów, do dostawcy usług w zakresie mobilności. Audi postawiło sobie za cel osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy usług premium, neutralnego pod względem emisji CO2. Najpóźniej do 2050 r. działalność firmy ma być całkowicie neutralna pod względem emisji CO2.