Alumetal publikuje nową strategię na lata 2018-2020

Rada nadzorcza Alumetalu, jednego z największych producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie dla przemysłu motoryzacyjnego, zatwierdziła plan modernizacji zakładu w Kętach. Inwestycja o wartości 55,6 mln zł ma zakończyć się za dwa lata.

„Zwiększymy efektywność naszego najstarszego zakładu, który technologicznie dorówna pozostałym zakładom w grupie Alumetal. Wzrośnie wydajność na pracownika oraz znacznie poprawią się parametry operacyjno-technologiczne” podkreśla Szymon Adamczyk, prezes zarządu Alumetal S.A.

Z kolei zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia grupy Alumetal na lata 2018-2022 zakłada zwiększenie sprzedaży stopów do ponad 250 tys. ton w 2022 roku to jest o 42% więcej niż w roku 2017), co implikuje wzrost mocy produkcyjnych i ich wykorzystanie w oparciu o optymalizację procesów operacyjnych.

„Od 2010 roku zainwestowaliśmy w moce produkcyjne już ponad 330 mln zł, a z planowaną modernizacją zakładu w Kętach nasze nakłady inwestycyjne zbliżą się do 400 mln zł. Najbliższe lata, oprócz wspomnianej modernizacji zakładu w Kętach, poświęcimy na optymalizację procesów we wszystkich zakładach. Chcemy zwiększać wydajność i poprawiać efektywność technologiczną. Po części jest to naszą odpowiedzią na trendy, jakie przynosi rynek pracy” mówi prezes Adamczyk.

Rezultaty podejmowanych inicjatyw powinny być widoczne w każdym zakładzie, przy czym stosunkowo najłatwiej będzie można je osiągnąć w nowym zakładzie na Węgrzech, gdyż jest on wciąż jeszcze w fazie dochodzenia do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Niemniej, wzrost produkcji jest oczekiwany również w pozostałych, polskich zakładach.

„Celem na najbliższe lata jest nie tylko wzrost wolumenu do ponad 250 tys. ton, ale także działania w zakresie rozszerzenia naszego portfela produktowego w stronę wyrobów o wyższej wartości dodanej jak np. stopy wstępne, których sprzedaż chcemy zwiększyć do 20 tys. ton” podkreśla prezes Szymon Adamczyk.

Strategicznym celem Alumetalu na lata 2018-2022 jest również średnioroczny wzrost wyniku EBITDA o 10%. W kontekście zakładanych wyników finansowych oraz braku zaplanowanych innych większych wydatków inwestycyjnych, oprócz modernizacji zakładu w Kętach, strategia zakłada również wypłatę minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, podczas gdy obecna polityka dywidendowa mówi o 50%.

„Mamy potencjał do jeszcze większego niż dotychczas dzielenia się sukcesem finansowym z akcjonariuszami w postaci dywidendy” komentuje prezes Szymon Adamczyk.

Jeśli chodzi o cele finansowe, jakie stawia sobie Zarząd, to obrazuje je uchwalony program motywacyjny, zakładający dynamiczny wzrost rezultatów finansowych. Cele programu motywacyjnego to na rok 2018 ponad 117 mln zł EBITDA (+21% rdr) i 86 mln zł zysku netto (+27% rdr), na rok 2019 przekroczenie 129 mln zł EBITDA i osiągnięcie blisko 95 mln zł zysku netto oraz na rok 2020 ponad 145 mln zł EBITDA (+49% względem roku 2017) i prawie 107 mln zł zysku netto (+58% względem roku 2017). Dodatkowym parametrem jest wzrost kursu akcji Alumetalu o 5 pkt. proc. powyżej rocznego wzrostu WIG.

O spółce

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych grupy Alumetal to około 230 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych grupa Alumetal produkuje stopy wstępne, aluminium do odtleniania stali oraz w ramach działalności spółki T+S – topniki i sole. Klientami grupy Alumetal w około 90% jest przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal SA są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: www.strefainwestorow.pl