9.06 BEZPŁATNY WEBINAR: Zabezpieczenie roszczeń w sprawach odszkodowawczych (CESJA WIERZYTELNOŚCI a UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU)

Współorganizatorami webinaru są Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów i Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Autorem merytorycznym szkolenia jest TURCZA Kancelaria Radców Prawnych.

W webinarze zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Likwidacja bezgotówkowa i spory z ubezpieczycielem – dlaczego to się opłaca?
  • Różnica między cesją wierzytelności a przekazem wierzytelności,
  • Upoważnienie do odbioru odszkodowania (rozliczenie bezgotówkowe) jako przekaz wierzytelności,
  • Dla jakich serwisów korzystniejsze jest robienie cesji, a dla których podpisywanie oświadczeń o rozliczeniu bezgotówkowym;
  • Optymalny moment na podpisanie dokumentów cesji i przekazu oraz optymalny moment na wykorzystanie tych dokumentów,
  • Ograniczenia wynikające z cesji i upoważnienia do odbioru odszkodowania,
  • Planowane zmiany w prawie mające wpływ na dopuszczalność zawierania umów cesji.

W trakcie webinaru omówione zostaną zabezpieczenia ryzyka związane z pokryciem kosztów naprawy pojazdów i innych usług powypadkowych w sprawach odszkodowawczych w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym. Celem webinaru jest ułatwienie windykacji należności za wykonane usługi.

DATA WEBINARU: 9.06.2020 r. (wtorek)

GODZINA: 13.00

WEBINAR POPROWADZI:

Pan Damian Nowicki, Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Od kilku pomaga kredytobiorcom w sporach z bankami dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Mecenas Damian Nowicki, poza działaniami w szeroko pojętym prawie cywilnym, prowadzi również sprawy karne – pomaga pokrzywdzonym spółkom i klientom indywidualnym oraz podejmuje się obrony w zakresie przestępstw gospodarczych, powszechnych, a także przestępstw i wykroczeń drogowych. W zakresie tematyki prawa drogowego, prowadzi popularny blog oraz grupy dyskusyjne na Facebooku. W praktyce adwokata, znajdują się także sprawy rodzinne, w tym o charakterze międzynarodowym, takim jak uprowadzenia dzieci, czy sprawy między małżonkami pochodzących z różnych krajów.