Firma technologiczna w trosce o środowisko dzięki technologii samej natury

Światowy Dzień Ziemi, Norwegia (5 czerwca 2020 r.) – W Dzień Ziemi, najszybciej rozwijająca się firma telematyczna, we współpracy z organizacją pozarządową WeForest, rozpoczyna projekt ponownego zalesiania. Celem nadrzędnym tego wspólnego projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej zmian klimatycznych oraz potrzeb zrównoważonego zarządzania.

Grupa ABAX to wiodący dostawca usług telematycznych w modelu SaaS. ABAX obsługuje przedsiębiorstwa w całej Europie i Wielkiej Brytanii, dostarczając narzędzi poprawiających wydajność, zmniejszających ryzyko i koszty związane z zarządzaniem pojazdami i zasobami. W styczniu 2020 roku grupa ABAX ogłosiła plan zneutralizowania swojego wpływu na klimat do 2022 roku – swój najnowszy cel strategiczny.

Wraz z WeForest rozpoczynamy naszą inicjatywę właśnie dzisiaj, w Dniu Ziemi. Naszym wspólnym celem jest odtworzenie Puszczy Mulanje, a tym samym ponowne zalesienie Malawi. Wkład w ten projekt wnosimy od każdego abonamentu wykupionego przez naszych klientów. ABAX zobowiązuje się już w pierwszym roku współpracy z WeForest do wsparcia 80 hektarów, co odpowiada około 96 boiskom piłkarskim. Do tej pory projekt ten polegał na odtworzeniu 320 000 drzew na 256 hektarach poprzez sadzenie oraz wspomaganie naturalnej regeneracji.

Dlaczego zalesianie?

“Wybraliśmy sadzenie drzew, ponieważ drzewa są najlepszą technologią jaką dysponujemy, która pomaga usuwać z atmosfery dwutlenek węgla. W ABAX szczególnie stawiamy na technologię, której możemy zaufać”, mówi Chief Performance Officer Bruce Atle Karlsen. Prognozy dotyczące globalnego wzrostu temperatury skłoniły ABAX do zajęcia aktywnej i zaangażowanej pozycji. Sadzenie drzew i odnawianie lasów przyczyni się do zmniejszenia nadmiernej emisji dwutlenku węgla z atmosfery.

Jednak nie chodzi tylko o sadzenie drzew

Od stycznia, w ramach działań w trosce o ochronę środowiska, ABAX zaczął wprowadzać działania związane ze świadomą konsumpcją wewnątrz organizacji, takie jak Bezmięsne Poniedziałki. Poza organizacją, rozpoczęliśmy działania mające na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w biznesie.

WeForest

WeForest jest międzynarodową organizacją non-profit, która współpracuje z korporacjami i partnerami naukowymi w celu opracowania trwałych rozwiązań przywracających zdegradowane krajobrazy leśne. Projekty związane z ponownym zalesianiem są rozważane w kontekście lokalnym, jednocześnie dając lokalnym społecznościom możliwość korzystania z alternatywnych, zrównoważonych źródeł utrzymania.

3,4 miliona hektarów lasów pokryło jedną trzecią powierzchni Malawi. Niestety z powodu nadmiernego wykorzystania środowiska naturalnego w przemyśle aż 65% tych lasów zostało wyciętych. Przewiduje się, że sytuacja ta utrzyma się ze względu na stale rosnącą liczbę ludności. WeForest współpracuje z rządowym departamentem leśnictwa w Malawi, The Mulajne Mountain Conservation Trust oraz 10 lokalnymi społecznościami szkółkarskimi w celu zachowania różnorodności biologicznej lasów, przywrócenia 2 typów lasów, stworzenia miejsc pracy i alternatywnych źródeł dochodu dla lokalnych społeczności oraz powstrzymania obecnego wylesiania.

Kontakt:

Taryn Sumpton, Project Manager 

taryn.sumpton@abax.no

O ABAX

ABAX to norweska firma telematyczna, wiodący europejski producent i dostawca elektronicznej ewidencji przebiegu pojazdów, systemów monitorowania pojazdów opartych o GPS, technologii kontrolowania maszyn i urządzeń oraz oprogramowania do zarządzania projektami. ABAX zatrudnia ponad 300 pracowników i prowadzi oddziały w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech oraz w Polsce. Główna siedziba ABAX znajduje się w Larvik w Norwegii.

Więcej informacji o ABAX Poland: https://www.abax.com/pl