8.09.2022 r. BEZPŁATNE SPOTKANIE: Czy Nowe Rekomendacje KNF zagrażają serwisom motoryzacyjnym?

W nawiązaniu do wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego nowych „Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” serdecznie zapraszamy wszystkie grupy zawodowe, przedsiębiorców do wzięcia udziału w dyskusji na temat wpływu rekomendacji na proces likwidacji szkód komunikacyjnych.

TEMATYKA SPOTKANIA:

– moc prawna Rekomendacji

– egzekwowanie Rekomendacji,

– nowe postanowienia w zakresie sposobu prowadzenia postępowań mających na celu likwidację szkód komunikacyjnych

– dotychczasowe wytyczne, a praktyka ich stosowania.

DATA SPOTKANIA: 8.09.2022 r. godzina 12.00

MIEJSCE SPOTKANIA: Warszawa, ul. Grażyny 13, SALA KOLEGIALNA I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy
  2. otrzymanie wiadomości zwrotnej z akceptacją złożonego zgłoszenia z zaproszeniem na spotkanie

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona.

Zaplanowane spotkanie będzie miało charakter dyskusyjny wobec powyższego każdemu uczestnikowi spotkania zaleca się uprzednie zapoznanie z treścią  „Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/sektor_ubezpieczeniowy/Rekomendacje/Rekomendacje_dot_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych

Rekomendacje obejmują poniższe kluczowe obszary ujęte wcześniej w Wytycznych:

– terminowe wypłacanie świadczeń,

– wypłacanie świadczeń z zachowaniem zasady pełnego odszkodowania,

– respektowanie obowiązków informacyjnych wobec uprawnionych,

– nadzór i kontrola nad procesem likwidacji szkód ze strony organów zakładu ubezpieczeń,

– kontrola wewnętrzna w procesie likwidacji szkód,

– nadzór i kontrola zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi, którym

powierzono czynności z zakresu likwidacji szkód.

Ponadto Rekomendacje rozszerzono o nowe obszary, w odniesieniu do których zasadne jest wskazanie właściwej praktyki postępowania, dotyczące w szczególności:

– organizowania przez zakład ubezpieczeń likwidacji szkody zapewniającej przywrócenie

pojazdu do stanu sprzed szkody w ramach tzw. kompleksowej usługi likwidacji szkody

komunikacyjnej,

– zaproponowania poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego,

– zwrotu wydatków poniesionych w związku ze zleceniem przez uprawnionego

sporządzenia opinii (ekspertyzy) przez osobę trzecią,

– zawierania ugód.

Zapraszamy również na:

 

DATA: 20-21.09.2022 r.

MIEJSCE: HOTEL VILLA VERDE, Zawiercie

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA: https://forumubezpieczen.com/