200 mln zł dotacji w „Moim elektryku”

Po decyzji Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łączna wartość przyznanych dotacji w ramach tzw. ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” przekroczyła 200 mln zł – poinformował Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie leasingu ponad 6000 pojazdów. Od początku funkcjonowania programu do BOŚ wpłynęło już w sumie przeszło 6800 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 220 mln zł, a aktualna pula środków dostępnych w ścieżce leasingowej programu „Mój elektryk” wynosi 250 mln zł.

Ścieżka leasingowa programu „Mój elektryk” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów – szczególnie przedsiębiorców. Tylko od początku tego roku do BOŚ trafiło 1 130 wniosków o dopłaty na łączną kwotę 36,5 mln zł. Wysokie tempo składania wniosków idzie w parze ze sprawnym ich procedowaniem. Od początku tego roku Bank ocenił, a NFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył 1 105 wniosków na sumę prawie 35 mln zł.

Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się dopłaty do leasingu samochodów osobowych. Od początku funkcjonowania programu NFOŚiGW przyznał dotacje do 4 675 takich aut o łącznej wartości prawie 125 mln zł (z czego w tym roku zaakceptowano już 898 wniosków o wartości 23,7 mln zł). Fundusz przyznał również dotacje do leasingu 1 258 samochodów dostawczych o wartości 70 mln zł (z czego 195 dotacji o wartości 14,3 mln zł w pierwszych miesiącach 2023 roku), a także 99 pojazdów dwu-lub trzykołowych (przyrost o 12 od początku br.).

– Realizacja programu „Mój elektryk” może napawać dumą. W krótkim czasie zyskał on ogromną popularność, co pokazuje, że zielone produkty finansowe, jeśli są dobrze skonstruowane, mają wielki potencjał. Przypomnę, że w momencie uruchomienia tej inicjatywy przyznana BOŚ pula środków na dopłaty do leasingu wynosiła „zaledwie” 20 mln zł. Obecnie jest to już 250 mln i jestem przekonany, że niebawem w pełni zagospodarujemy te środki. Jednocześnie bardzo dziękuję NFOŚiGW oraz naszym partnerom z branży leasingowej za sprawną współpracę, dzięki której możemy poszczycić się takimi wynikami – skomentował dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska kierujący pracami Zarządu.

„Mój elektryk” dla firm i osób fizycznych

Celem realizowanego przez NFOŚiGW programu „Mój elektryk” jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu i leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program zakłada dwie ścieżki – dla klientów indywidualnych oraz dla firm i organizacji. Dotacje dla osób fizycznych obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast ścieżka leasingowa jest prowadzona przez Bank Ochrony Środowiska. Umowa pomiędzy NFOŚiGW a BOŚ, który pozostaje jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu, została zawarta we wrześniu 2021 roku. W listopadzie tego samego roku do „Mojego elektryka” przystąpiły pierwsze firmy leasingowe. Obecnie w programie uczestniczy już 26 firm leasingowych.

Ścieżka leasingowa programu jest realizowana w formule „jednego okienka” – wnioski o dopłatę do leasingu klienci składają u dostawcy pojazdu i cały proces odbywa się za jego pośrednictwem, by jak najbardziej uprościć proces dla klienta.

Dopłatami do leasingu mogą być objęte przede wszystkim pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (dostawcze z masą do 3,5 t). Pula środków przeznaczonych przez NFOŚiGW na dopłaty do leasingu i wynajmu pojazdów elektrycznych wynosi obecnie 250 mln zł. Zawieranie umów w ramach programu możliwe będzie do końca 2025 roku.

Ponad 70 tysięcy „elektryków” na polskich drogach

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, na koniec lutego 2023 roku w Polsce zarejestrowanych było 70 263 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dwa miesiące br. ich liczba zwiększyła się o 5 056 sztuk, tj. o 56% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Źródło: https://elektromobilni.pl/