100 000 zeroemisyjnych rejestracji

Fot. Volkswagen

W lutym 2023 r. unijny rynek samochodów osobowych nadal osiągał dobre wyniki, rosnąc o 11,5% do 802 763 sztuk. Jeszcze większy progres w ubiegłym miesiącu zanotował rynek aut z napędem elektrycznym. W drugim miesiącu roku nastąpił bowiem kolejny wzrost liczby samochodów elektrycznych i hybrydowych zarejestrowanych w UE, które stanowią obecnie odpowiednio 12,1% i 25,5% rynku – informuje ACEA.

Jak wynika z wyliczeń ACEA – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów – w ubiegłym miesiącu większość rynków (w tym cztery największe) UE wykazała silny wzrost. Przy czym Hiszpania i Włochy odnotowały największy wzrost (+19,2% i +17,4%). Należy jednak pamiętać, że mamy dość niską bazę porównawczą ze względu na kryzys niedoboru półprzewodników na początku 2022 r.

Jeśli wziąć pod uwagę pierwsze dwa miesiące roku rynek UE osiągnął prawie 1,6 miliona zarejestrowanych nowych samochodów, co stanowi wzrost o 11,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, dzięki dwucyfrowym wzrostom zarówno w styczniu, jak i lutym. Patrząc na cztery główne rynki UE, Hiszpania (+32,1%) i Włochy (+18,2%) odnotowały najwyższe wzrosty, a następnie Francja (+9,1%). Niemieckie rejestracje samochodów pozostały na niezmienionym poziomie (+0,2%) w tym dwumiesięcznym okresie.

W lutym nastąpił wzrost liczby samochodów elektrycznych i hybrydowych zarejestrowanych w UE, które stanowią obecnie odpowiednio 12,1% i 25,5% rynku. Jednak wciąż auta z napędem benzynowym pozostały pierwszym wyborem dla nowo zarejestrowanych samochodów w UE, z udziałem w rynku wynoszącym 36,9%.

Samochody elektryczne

W ubiegłym miesiącu rejestracje nowych pojazdów elektrycznych (BEV) w UE wzrosły o 39,7%, osiągając 97 300 samochodów, co daje udział w rynku na poziomie 12,1% w porównaniu z 9,7% w lutym 2022 r. Z wyjątkiem Czech (-3,2%) i Słowacji (-28,2%), wszystkie rynki w regionie przyczyniły się do tego wzrostu z dwu- i trzycyfrowymi wzrostami procentowymi, w tym trzy największe: Niemcy (+14,7%), Francja (+45,7%) i Holandia (+88,9%).

Hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV) również miały dobry miesiąc, a sprzedaż wzrosła o 22,3% do 204 883 sztuk. Wzrost ten był w dużej mierze podtrzymywany przez dwucyfrowe wzrosty na czterech kluczowych rynkach regionu: Hiszpanii (+31,8%), Francji (+24,6%), Niemczech (+24,2%) i Włoszech (+23,9%). W rezultacie HEV osiągnęły udział w rynku na poziomie 25,5%, w porównaniu z 23,3% w lutym 2022 r.

Natomiast rejestracje pojazdów hybrydowych typu plug-in (PHEV) w UE spadły o 7,4% do 57 569 sprzedanych samochodów. Spadek ten wynikał głównie ze znacznego spadku sprzedaży
w Niemczech (-44,8%), po zakończeniu subsydiów dla hybryd plug-in w 2022 r.

Samochody benzynowe i wysokoprężne

W lutym 2023 r. rejestracje nowych samochodów benzynowych w UE wzrosły o 11,1%, utrzymując udział w rynku na poziomie 36,9%, co jest równe udziałowi odnotowanemu w 2022 r. Hiszpania (+19,0%), Włochy (+16,3%), Niemcy (+8,9%) i Francja (+7,7%) przyczyniły się do tego wzrostu.

Z drugiej strony, rynek samochodów z silnikami wysokoprężnymi w UE nadal spadał (-8,4%), pomimo wzrostów na niektórych rynkach Europy Środkowej, takich jak Polska (+18,9%) i Czechy (+12,4%), a także we Włoszech (+2,2%). Spowodowało to udział w rynku na poziomie 15,0%, co oznacza spadek o 3,2 punktu procentowego w stosunku do lutego 2022 roku.

Źródło: ACEA/www.elektromobilni.pl/