Propozycja zmian legislacyjnych w zakresie udziału niezależnego rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych

W dniu jutrzejszym odbędzie się kolejne spotkanie Podzespołu ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych utworzonego w ramach Zespołu Roboczego ds. przeglądu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych aspektów działalności kancelarii odszkodowawczych przy Ministerstwie Finansów, w którym przedstawiciele PIM od dłuższego czasu biorą udział.

Spotkanie będzie dotyczyło propozycji zmian legislacyjnych w zakresie udziału niezależnego rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych (dwa warianty).