Pełna treść interpelacji do ministra finansów w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy

W dniu 5 lutego 2018 roku, do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr 19205) w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Krzysztof Maciejewski, Adam Ołdakowski.

Interpelacja jest jednym z efektów działań Polskiej Izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

Interpelacja nr 19205