Badanie: Potencjał w elektromobilności

Szanowni Państwo,

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego realizuje projekt dla spółki ElectroMobility Poland związany z oceną potencjału w elektromobilności.

Kierujemy do Państwa poniższą ankietę, której celem jest ocena potencjału badawczego przedsiębiorstw oraz ich zainteresowania elektromobilnością.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w takim zakresie jak jest to możliwe w terminie do 20 kwietnia br.

Ankiet znajduje się pod poniższym linkiem https://pimprzedsiebiorstwa.webankieta.pl/

Załączamy również listy polecające Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzasadniające badanie.

Z poważaniem
Dr Grzegorz Tchorek, tel. 695 731 465