ME, MŚ i NFOŚiGW będą rozmawiać o elektromobilności

Zgodnie z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską jest rozwój transportu publicznego, przy jednoczesnym ograniczaniu jego oddziaływania na środowisko, zwłaszcza szkodliwej emisji.
W 2015 r. w Polsce było prawie 12 tys. autobusów służących do obsługi transportu miejskiego, z czego jedynie 419 to były autobusy na alternatywne paliwo (gazowe lub elektryczne). Te proporcje mają być radykalnie zmienione na korzyść pojazdów ekologicznych. Celem wyznaczonym w SOR jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez wymianę taboru transportu publicznego na niskoemisyjny, a także promowanie niskoemisyjnych samochodów osobowych.
Do sztandarowych projektów państwa w tej mierze należy program „Elektromobilność”, zakładający zdecydowane zwiększenie udziału pojazdów o napędzie elektrycznym, między innymi poprzez realizację projektu E-bus (projektowanie i produkcja polskich pojazdów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej).
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będąc głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych, nie pozostaje obojętny wobec tych strategicznych planów państwa. Wyrazem tego jest nasza inicjatywa zorganizowania konferencji pod hasłem: „Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska” – mówi dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.
Początek spotkania 17 lutego 2017 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a) zaplanowano na godz. 9:00. Dyskusję o wyzwaniach w transporcie dla ochrony środowiska otworzą gospodarze – Zarząd Narodowego Funduszu na czele z dr. Kazimierzem Kujdą.
www.energetyka.com