Interpelacja nr 28931 – komentarz dr. Janusza Lubowicza, Eksperta PIM

W połowie stycznia br. do Premiera Morawieckiego została skierowana interpelacja nr 28931, w sprawie powołania grupy roboczej do uporządkowania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Autorem jest Poseł Jerzy Gosiewski.

O komentarz poprosiliśmy dr. Janusza Lubowicza, Eksperta Polskiej Izby Motoryzacji.

Pełna treść wystosowanej interpelacji