Znamy datę Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015

Siódma edycja największej konferencji biznesowej Europy Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress – EEC) – odbędzie się między 20 a 22 kwietnia 2015 roku. Trwają prace nad agendą i głównymi tematami trzydniowej debaty o najważniejszych gospodarczych kwestiach.

– Planując datę dużej i ważnej imprezy – jaką jest Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – z niemałym wyprzedzeniem postawić należy na termin najlepszy, gwarantujący obecność przedstawicieli świata polityki i biznesu oraz wybrać datę niekolidującą z innymi wydarzeniami w Polsce i w Europie – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP.

VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 r.

W trzydniowym cyklu debat i spotkań każdego roku bierze udział sześć tysięcy gości z Polski, Europy, świata, kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

– Spotkanie przede wszystkim merytoryczne, twórcze, związane z – ale nie zdominowane przez – bieżącą politykę, to założenie które przyświeca od początku organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Uwzględniając różne okoliczności, w tym także wybory prezydenckie w maju przyszłego roku, w porozumieniu z partnerami wydarzenia postanowiliśmy o dacie 20-22 kwietnia 2015 r. – dodaje Wojciech Kuśpik.

Siłą organizowanego od 2009 roku Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest aktywny udział gości reprezentujących szerokie spektrum kompetencji i środowisk. Atutem wydarzenia jest też aktualny i trafiający w oczekiwania zaproszonych zakres tematyczny debat i dyskusji.

– Chcemy, by agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach powstawała w dialogu i poprzez wymianę opinii z partnerami, ekspertami, autorytetami, których zdanie cenimy i szanujemy. Zachęcamy do przesyłania sugestii tematów, które w połowie przyszłego roku będą interesujące z punktu widzenia rozwoju europejskiej gospodarki, relacji Europy ze światem, pozycji Polski w Europie. Prosimy o zgłaszanie tematów, pytań, pomysłów, z których wybierzemy najciekawsze i włączymy do agendy najważniejszej imprezy biznesowej w środkowej części Europy – dodaje Wojciech Kuśpik.

Na propozycje, uwagi i sugestie dotyczące tematyki VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego jego organizatorzy czekają do końca listopada 2014 r. pod adresem: eec@eecpoland.eu.

Rejestracja na VII Europejski Kongres Gospodarczy nie jest jeszcze możliwa. O jej uruchomieniu niezwłocznie poinformujemy.

AUTOR:  WNP.PL