Znakomite wyniki finansowe MMC w pierwszej połowie roku fiskalnego

Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ogłosiła wyniki finansowe z pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku fiskalnego. Koncern odnotował w tym okresie znaczący wzrost zysku operacyjnego w wysokości 44,2 miliarda jenów. Przychody wzrosły o 9,6% do 947,7 miliarda jenów w pierwszej połowie roku finansowego 2017, a marża operacyjna wyniosła 4,7%. Zanotowano również dochód netto w wysokości 48,4 miliarda jenów. Japoński koncern potwierdził także całoroczne prognozy w bieżącym roku rozrachunkowym.

Globalne wyniki sprzedaży

W pierwszej połowie roku fiskalnego 2017 wielkość globalnej sprzedaży wzrosła o 14% do liczby 498 000 sztuk. Wzrost ten był spowodowany wyższą o 48% (do 43 000 sztuk) sprzedażą w Japonii, a przyczyniły się do tego m.in. wznowienie oferty w segmencie kei-car w 2016 roku oraz popularność multivana Delica D: 5 „Active Gear”. Sprzedaż w Chinach wzrosła o 87% do 58 000 sztuk dzięki dużemu popytowi na lokalną wersję Outlandera. Z kolei w regionie ASEAN (kraje Azji Południowo-Wschodniej) zanotowano wzrost o 15% do 113 000 sztuk, głównie dzięki zamówieniom na pick-up Triton/L200 i Pajero Sport w Tajlandii. Na wyższą sprzedaż miały również wpływ dobre wyniki w krajach Oceanii i odzyskanie przez Mitsubishi pozycji na rynku w Rosji. Zwiększoną sprzedaż na wyżej wymienionych rynkach równoważy wolniejszy wzrost w Ameryce Północnej, gdzie odnotowano wzrost o 1% do 72 000 sztuk oraz spadek sprzedaży o 1% w Europie – do 89 000 sztuk.

Prognozy finansowe na rok fiskalny 2017

MMC potwierdziło swoją poprzednią prognozę finansową na rok 2017, która została przedstawiona na giełdzie w Tokio w maju tego roku. Osamu Masuko, Prezes i Dyrektor Zarządzający MMC, powiedział: „Mitsubishi Motors będzie nadal dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić realizację naszego planu na cały rok. Zarząd zatwierdził dziś półroczną wypłatę dywidendy w wysokości 7 jenów za akcję, zgodnie z założeniami ogłoszonymi na początku roku obrachunkowego.”

Nowy średniookresowy plan 'DRIVE FOR GROWTH’ (lata 2017-2019)

Publikacja wyników nastąpiła po ogłoszeniu przez Mitsubishi Motors w październiku tego roku, nowego trzyletniego planu strategicznego „Drive for Growth”. Plan zakłada zwiększenie o 40% rocznej sprzedaży do 1,3 miliona pojazdów i zwiększenie o 30% dochodu do 2,5 biliona jenów przed końcem roku obrachunkowego 2019. W ramach planu spółka zwiększy roczne wydatki kapitałowe o 60 % do 137 miliardów jenów, co odpowiada 5,5 procenta wartości sprzedaży, a także podniesie nakłady na badania i rozwój o 50% do 133 miliardów jenów w roku podatkowym 2019.

Zgodnie z planem „Drive for Growth”, Mitsubishi Motors odświeży ofertę swoich produktów. Firma wprowadzi na rynek sześć całkowicie nowych pojazdów. W przypadku dwóch pierwszych modeli ujętych w planie odnotowano już bardzo wyraźne oznaki zainteresowania ze strony klientów.

W Indonezji zostało złożonych 40.000 zamówień na model segmentu kompaktowych MPV – XPANDER, którego produkcja rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem w październiku tego roku. XPANDER będzie eksportowany na Filipiny i do Tajlandii od 2018 roku, przyczyniając się do zwiększenia obecności marki i większej sprzedaży w państwach regionu ASEAN. W Europie rozpoczęto sprzedaż całkowicie nowego SUV-a Eclipse Cross, który następnie będzie oferowany w 80 krajach, w tym w Australii, Ameryce Północnej i Japonii.

Oprócz planu strategicznego „Drive for Growth”, koncern Mitsubishi Motors zaprezentował nowy plan marketingowy „Drive your Ambition”, który zostanie wprowadzony na wszystkich rynkach na świecie w ramach gruntownego wzmocnienia działań marketingowych firmy.

Prezes Masuko dodał: „Zgodnie z założeniami planu, najwyższym priorytetem jest odbudowanie zaufania do naszej firmy. W ciągu tego trzyletniego okresu z powodzeniem wprowadzimy na rynek nowe pojazdy i poprawimy wyniki finansowe. Naszym celem jest kontynuacja tempa wzrostu przez pozostałą część roku.”

O Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

MMC jest globalnym producentem samochodów z siedzibą w Japonii, wyznaczającym trendy w segmentach pojazdów pick-up i SUV-ów oraz w rozwoju technologii napędu na cztery koła. Firma jest obecna na ponad 160 rynkach, ze szczególną reprezentacją w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. Jako pionier elektro-mobilności, który od roku 1966 prowadzi badania nad pojazdami elektrycznymi, firma zaprezentowała w roku 2009 pierwszy seryjnie produkowany samochód elektryczny (i-MiEV), a następnie, w roku 2013 model Outlander PHEV – pierwszy hybrydowy SUV typu plug-in z elektrycznym napędem na cztery koła.

MMC zatrudnia 30 000 pracowników na całym świecie i wytwarza samochody w zakładach produkcyjnych w Japonii, Tajlandii, Chinach, Indonezji, Filipinach i Rosji. Lokomotywami wzrostu potęgi koncernu są modele Pajero Sport, L200/Triton i Outlander. W roku fiskalnym 2016 firma sprzedała na całym świecie 926 000 egzemplarzy pojazdów, osiągając sprzedaż netto na poziomie 1.9 bilionów jenów. Firma MMC jest notowana na giełdzie w Tokio.

 

Źródło: www.mototarget.pl