Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022. Przeciętne uposażenie w grudniu okazało się o 685,57 PLN i 10,3% wyższe niż przed rokiem.

Zatrudnienie i płace w grudniu 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 472,00 PLN do 7329,96 PLN tj. o 6,9%. Grudzień zazwyczaj przynosi bardzo mocny wzrost płac. W miesiącu tym bowiem pojawiają się typowe dla końcówki roku znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody – i ten właśnie impuls jest najsilniejszym w całym roku.

Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego, mniejszy od oczekiwanego przez rynek i nieco mniejszy niż w naszych prognozach. Po części może on wynikać z mniejszej niż zakładano puli wypłat premii i nagród. Może być też skutkiem wypłaty części nagród typowych dla grudnia – jeszcze w listopadzie (wtedy poziom płac okazał się wyższy od oczekiwanego).

Przeciętne uposażenie w grudniu okazało się o 685,57 PLN i 10,3% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 13,9% w listopadzie. W okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zatrudnienie w grudniu okazało się o 2,8 tys. osób, tj. o 0,04% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6504,7 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 143,1 tys. osób tj. o 2,25%.

Spadek zatrudnienia w grudniu jest w ostatnich latach zjawiskiem dość rzadkim. Owszem obserwowanym choćby w roku 2021, ale nieobecnym w naszej praktyce w sześciu wcześniejszych latach. Tegoroczny nie miał szczególnie dużych rozmiarów. Zwłaszcza jeśli uwzględni się, że w obecnym czasie nie ma już typowego dla wiosny i lata zapotrzebowania na pracownik sezonowych. W dodatku, przy dość dużym zaniepokojeniu przyszłym stanem koniunktury, przedsiębiorstwa wolniej niż zazwyczaj prowadzą rekrutacje.

Roczna dynamika zatrudnienia w grudniu uległa zmniejszeniu z dodatnich 2,26% w listopadzie do dodatnich 2,25%. W całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się o 2,6% wyższy od przeciętnego w roku 2021. Poziom zatrudnienia, począwszy od stycznia 2022 był już wyższy niż w okresie przed pandemicznym podczas gdy w całym roku 2021 poziom zatrudnienia był niższy niż przed pandemią.

W styczniu płace są zazwyczaj wyraźnie niższe od grudniowych. Nie ma w nich już bowiem wypłaty licznych ruchomych części wynagrodzenia takich jak premie i nagrody. Spadek w styczniu 2023 roku może sięgnąć 7,3% i będzie mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zwiększeniu z grudniowych 10,3% do 12,0%.

W przypadku zatrudnienia po styczniu oczekuje się bardzo dużego wzrostu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wynika on głównie z uzupełnienia puli przedsiębiorstw – zaliczanych do monitorowanej grupy – o firmy, które w wcześniej zatrudniały mniej niż 10 osób, a obecnie powyżej tego progu.  Styczniowe wzrosty nie odzwierciedlają więc typowej zmiany związanej z saldem między rekrutacjami i zwolnieniami. W ostatnich latach styczniowe wzrosty przyjmowały też bardzo różną skalę od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy osób. Oczekiwania dla stycznia 2023 to wzrost o około 40 tys. osób.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997