Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2022. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy

Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2022 roku

Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2022 roku. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w jedenastu miesiącach 2022 roku wyniósł 315,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 19,7% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – październik eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 20,6%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W jedenastu miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 87,7 mld EUR i jednocześnie okazał się o 15,6% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – październik eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 16,5%.

  • Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 98,4 mld EUR i okazał się o 22,6% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – październik 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 23,9%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (17,9 mld EUR, wzrost o 18,2%), Włoch (14,6 mld EUR, wzrost o 18,5%), Holandii (14,5 mld EUR, wzrost o 27,5%), ale również na Słowację (9,1 mld EUR wzrost o 35,1%).
  • W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 53,0 mld EUR i okazał się o 25,8% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – październik 2022 notowany był tu wzrost sięgający 26,9%. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (20,8 mld EUR wzrost o 32,8%), ale też do Szwecji (8,5 mld EUR wzrost o 15,0%).
  • Doskonale prezentują się też po jedenastu miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (36,5 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 22,1%) np. do Wielkiej Brytanii (15,6 mld EUR wzrost o 17,5%) i do USA (9,4 mld EUR wzrost o 36,4%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w jedenastu miesiącach roku 2022 towary na kwotę 15,1 mld EUR (wzrost o 2,0%). W grupie tych krajów zwraca uwagę zwłaszcza wynik z Ukrainą 8,7 mld EUR po wzroście o 54,0% – która miesiąc temu została po raz pierwszy pokazana w pierwszej dziesiątce naszych głównych partnerów po stronie eksportu. Eksport do krajów rozwijających wyniósł 24,8 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 20,1%.

eksport i import

W jedenastu miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 333,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 27,0% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – październik 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 28,1%.

  • W okresie I – XI 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 67,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 22,5% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – październik import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 22,6%. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 73,4 mld EUR i okazał się o 15,9% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – październik notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 16,8%. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (15,5 mld EUR wzrost o 15,9%), Holandią (12,6 mld EUR wzrost o 17,5%), Francją (9,8 mld EUR wzrost o 10,3%) i Belgią (7,5 mld EUR wzrost o 15,6%).
  • Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 30,1 mld EUR (wzrost o 24,3%) w tym z Czech 10,1 mld EUR (wzrost o 21,9%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (35,3 mld EUR wzrost o 56,5%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (14,1 mld EUR wzrost o 78,4%), ale i z Koreą Południową (7,7 mld EUR wzrost o 28,7%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 21,8 mld EUR (wzrost o 6,4%), głównie z Rosji (15,0 mld EUR – poziom taki jak przed rokiem), zaś z krajów rozwijających się 105,0 mld EUR (wzrost o 36,9%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (49,3 mld EUR wzrost o 28,6%).

W jedenastu miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 17,6 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 20,1 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 25,0 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 22,9 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,2 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -6,7 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się 80,2 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997