Zapytanie ofertowe 01/2021 opracowanie przez zespół autorów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży elektroenergetycznej i metalurgicznej

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowanie przez zespół autorów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 12 zawodów branży elektroenergetycznej i metalurgicznej

 • Elektromechanik
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik energetyk
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Elektryk
 • Technik elektryk
 • Technik urządzeń dźwigowych
 • Technik odlewnik
 • Operator maszyn odlewniczych
 • Modelarz odlewniczy
 • Technik przemysłu metalurgicznego
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Opracowanie programów nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych w obszarze V branży elektroenergetycznej i metalurgicznej” POWR.02.15.00-00-1001/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Oferty zależy złożyć do dnia 07 października 2021 r. do godziny 16:00

Zapytanie ofertowe 01_2021

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy na autora programu nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie osobowo-kapitałowe

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna