Zapytanie ofertowe 02/2021 zrecenzowanie przez zespół recenzentów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży...

Zapytanie ofertowe dotyczy zrecenzowania przez zespół recenzentów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 12 zawodów branży elektroenergetycznej i metalurgicznej Elektromechanik Technik chłodnictwa i klimatyzacji Technik...

Zapytanie ofertowe 01/2021 opracowanie przez zespół autorów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży...

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowanie przez zespół autorów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 12 zawodów branży elektroenergetycznej i metalurgicznej Elektromechanik Technik chłodnictwa i klimatyzacji Technik...