no adverts for now

Zapytanie ofertowe 02/2021 zrecenzowanie przez zespół recenzentów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży...

Zapytanie ofertowe dotyczy zrecenzowania przez zespół recenzentów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 12 zawodów branży elektroenergetycznej i metalurgicznej Elektromechanik Technik chłodnictwa i klimatyzacji Technik...

Zapytanie ofertowe 01/2021 opracowanie przez zespół autorów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży...

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowanie przez zespół autorów programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 12 zawodów branży elektroenergetycznej i metalurgicznej Elektromechanik Technik chłodnictwa i klimatyzacji Technik...

Szacowanie wartości zamówienia – Recenzent programów nauczania DUZ dla branży elektroenergetycznej i metalurgicznej

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu pracy dla recenzentów zadania, polegającego na zrecenzowaniu...

Szacowanie wartości zamówienia – Autor programów nauczania DUZ dla branży elektroenergetycznej i metalurgicznej

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu pracy dla autorów zadania, polegającego na opracowaniu...